Till sidans huvudinnehåll

Ansök om hemvårdsbidrag för personer under 65 år


Hemvårdsbidrag är en ekonomisk ersättning som personen du vårdar kan få om du vårdar hen i hemmet.
Med stöd menar vi exempelvis att du hjälper den äldre att äta och dricka, klä på och av sig eller sköta sin personliga hygien.

Vem kan ansöka om hemvårdsbidrag?

Du kan inte själv ansöka om hemvårdsbidrag. Om personen du stödjer har stora svårigheter att klara av sin vardag kan den ansöka om hemvårdsbidraget. Det gäller även om personen har exempelvis hemtjänst idag. Beroende på hur mycket hemtjänst personen får, kan det påverka omfattningen av hemvårdsbidraget.

Om personen får hemvårdsbidrag kommer kommunen betala ut pengarna till den personen och inte dig. Sedan kan personen ersätta dig som stödjer.

Ansök om hemvårdsbidrag

Du kan ansöka på tre olika sätt. Via e-tjänst, skicka in blankett eller genom att kontakta en socialsekreterare.

Använd e-tjänst

Du som söker stödet behöver logga in med e-legitimation.

Ansök om hemvårdsbidrag

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig med att använda denna e-tjänst. Informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling och vi kan inte garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt med en socialsekreterare via telefon.

Skicka in blankett

Ansök om hemvårdsbidrag för dig över 65 år 

Utredning

Är personen du vårdar under 65 år är det en socialsekreterare inom funktionsstöd i hens område som utreder om personen har rätt till hemvårdsbidrag.

Personen som vårdas kan kombinera hemvårdsbidraget med annan hjälp från kommunen, som till exempel hemtjänst och hemsjukvård.

Ansök om hemvårdsbidrag via alternativ 1, 2 eller 3

1) Ansök direkt på webben via e-tjänst

Ansök om hemvårdsbidrag under 65 år   

Skyddade personuppgifter?

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig med att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt med en socialsekreterare via telefon.

2) Ansök hos en socialsekreterare

Kontakta en socialsekreterare inom funktionsstöd i området där du bor. Tillsammans tittar ni på vilket stöd du behöver. Hitta socialsekreterare funktionsstöd 

3) Ansök via blankett

Här kan du ladda ner en blankett som du skriver ut och skickar till förvaltningen för funktionsstöd. Adressen hittar du på blanketten.

Ansök om hemvårdsbidrag  för dig som är under 65 år 

När du ansökt om stöd via e-tjänst eller blankett kommer du att få träffa en socialsekreterare inom funktionsstöd i det område där du bor.

Kontakta en socialsekreterare inom funktionsstöd

Har du synpunkter eller frågor om hemvårdsbidrag för personer under 65 år, är du välkommen att kontakta en socialsekreterare inom funktionsstöd i det område där du bor.

${loading}