Till sidans huvudinnehåll

Ansök om hemvårdsbidrag för personer under 65 år


Hemvårdsbidrag är en ekonomisk ersättning som personen du vårdar kan få om du vårdar hen i hemmet.

Det kan handla om insatser som man normalt inte hjälper varandra med inom familjen:

  • hjälp att äta och dricka
  • klä på och av sig
  • förflytta sig
  • ledsagning
  • sköta sin personliga hygien
  • insatser som behövs för att bryta isolering eller för att den enskilde ska känna sig trygg i det egna hemmet.

Det är även viktigt att anhöriga arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt.

Vem kan få hemvårdsbidrag?

För att få hemvårdsbidrag behöver personen du vårdar vara folkbokförd i Göteborg och ha så stora svårigheter i sitt dagliga liv att hen behöver vård och hjälp i hemmet. Hemvårdsbidraget kan ges till personer i alla åldrar.

Kommunen betalar ut hemvårdsbidraget till personen som vårdas och som i sin tur sedan ersätter dig som vårdar.

Det är socialsekreterare som bedömer om du är lämplig att vårda personen.

Det är funktionsstödsenheten som bedömer om du är lämplig att vårda personen.

Utredning

Är personen du vårdar under 65 år är det en socialsekreterare från funktionsstödsenheten i hens område som utreder om personen har rätt till hemvårdsbidrag.

Personen som vårdas kan kombinera hemvårdsbidraget med annan hjälp från kommunen, som till exempel hemtjänst och hemsjukvård.

Ansök om hemvårdsbidrag

Personen som vårdas kan ansöka om hemvårdsbidrag direkt på webbplatsen, e-tjänsten kräver ingen inloggning. Personen anger vilken hjälp hen behöver och blir därefter kontaktad av en socialsekreterare som bokar in ett möte.

Ansök direkt på webben

Ansök om hemvårdsbidrag

Ansök via blankett

Ansök om hemvårdsbidrag  för dig som är under 65 år 

Ansök hos din socialsekreterare eller funktionsstödsenhet

Du kan också ansöka hos funktionsstödsenheten där du bor.

Kontakta funktionsstödsenhet

Har du synpunkter eller frågor om hemvårdsbidrag för personer under 65 år, är du välkommen att kontakta din funktionsstödsenhet.

${loading}