Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Ansök om hemtjänst


Här kan du läsa om hur personen du vårdar kan ansöka om hemtjänst i Göteborg och på annan ort.

Ansök om hemtjänst i Göteborg

Personen du vårdar kan ansöka om hemtjänst på funktionsstödsenheten som tillhör det område där personen bor.  En socialsekreterare bokar därefter in en ett möte, där personen som ansöker får berätta om sitt behov av hjälp. Socialsekreteraren fattar sedan ett beslut om vilken hjälp hen kan få.

Ansök via blankett

Personen som du vårdar kan också ansöka genom att fylla i och skicka in blanketten till socialsekreterare eller funktionsstödsenheten i området där hen bor.

Ansök om stöd i hemmet

Ansök om hemtjänst på annan ort

Om personen du vårdare under en kortare period behöver få hemtjänst i en annan kommun, ansöker hen om det hos funktionsstödsenheten som tillhör det område där personen bor .

Funktionsstödsenheten kommer sedan att utreda personens behov och om ansökan blir beviljad, får personen hemtjänst i kommunen där hen ska vistas.

Om personen du vårdar flyttar permanent till en annan kommun, ansöker hen om hemtjänst i den kommun som personen ska flytta till.

Tietoa suomeksi/Information på finska

Kotipalvelun hakeminen

Kotiapuhakemus ansökningsblankett på finska

Kontakta funktionsstödsenhet

Har du synpunkter eller frågor om hemtjänst, är du välkommen att kontakta din funktionsstödsenhet.

Information och regler

Handläggning och beslut

När du ansökt om stöd och hjälp från äldreomsorgen görs en utredning. Vill du veta mer om handläggningsprocessen och hur beslut fattas kan du läsa mer här.

Vad kostar hemtjänst?

Vad hjälp i hemmet kostar beror såklart på vilken slags hjälp du får. En del service är gratis medan andra tjänster har fast avgift.

${loading}