Till sidans huvudinnehåll
Hjärtan i olika färger och storlekar, illustration.

Ideella föreningar för anhörigstöd


Det finns många ideella föreningar och organisationer där du kan träffa andra i liknande situation som din egen. Här kan du delta på träffar, i grupper eller på föreläsningar.

A

Anhörig Göteborg

En politisk och religiöst obunden förening som stödjer anhöriga till närstående med psykisk eller fysisk ohälsa.

Anhörig Göteborg

Alzheimers Sverige

Alzheimer Sverige är en rikstäckande handikapp- och anhörigorganisation som grundades 1986 för att stödja personer med Alzheimers sjukdom och deras anhöriga. De bevakar denna patientgrupps intressen och bistår med rådgivning och utbildning kring de kognitiva sjukdomarna i Sverige och Europa.

Alzheimers Sverige

Anhörigföreningen Stolta Föräldrar

Föreningen för dig i Göteborg med omnejd som är förälder eller annan vuxen närstående till en hbtqi-person.

Anhörigföreningen Stolta Föräldrar

Anhörigas riksförbund

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

Anhörigas riksförbund

Behöver du stöd i din roll som anhörig eller närstående? Anhöriglinjen är en nationell stödtelefon som drivs av Anhörigas Riksförbund. Telefon 0200-23 95 00

Anhörigföreningen för alkohol- och drogberoende

Vi är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening av anhöriga i samarbete med Nordhemskliniken i Göteborg. Vi erbjuder individuella samtal, anhöriggrupper, sorgebearbetning och föreläsningar. 

Anhörigföreningen för alkohol och drogberoende

Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn och Ungdomar/Göteborg

ATSUB/Göteborg är en självständig, religiöst och politiskt obunden förening. Föreningens syfte och mål är att verka mot sexuellt våld i alla former och sprida kunskap om den komplexa problematiken och dess konsekvenser. 

ATSUB/Göteborg

Autism- och Aspergerförbundet

Förbundet riktar sig till personer med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Autism- och Aspergerförbundet

B

Biskopsgårdens anhörigförening

Anhörigföreningen träffas två gånger i månaden på torsdagar kl. 13-15. Här kan du tillsammans med andra anhöriga, fika, prata och dela erfarenheter.

Plats : Mötesplats Monsunen, Blidvädersgatan 16
Kontakt : Helga Enlund
Telefon: 073-154 84 64

Bona Via

Till Bona Via kan du komma som har någon förälder/vuxen i din familj som dricker för mycket alkohol eller använder narkotika eller läkemedel.

Bona Via

Bona Vias föräldrar

Man kan delta i en föräldragrupp om man har sitt barn i barngrupp eller ungdomsgrupp. Syftet är bl a att man som förälder ska få inblick i vad barnen/ungdomarna lär sig, få samma kunskaper, göra det lättare att tala om det som är svårt och träffa andra föräldrar.

Bona Vias grupper

Bojen

Verksamhet för barn och ungdomar som bevittnat våld i hemmet. Grupper för barn, ungdomar och föräldrar, även individuellt stöd.

Bojen

BRIS för vuxna

Här hittar du stöd och information kring frågor som rör barn. Har du frågor eller vill prata om oro kring dina egna eller någon annans barn upp till 18 år kan du ringa Bris vuxentelefon.

BRIS för vuxna

Bufff Västra Götaland

Bufff är en barnrättsorganisation som finns för dig som har en förälder eller familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. Hos oss är barn/unga alltid i centrum men självklart stödjer vi hela familjen! 

Bufff Västra Götaland

D

Demensförbundet

Ett handikappförbund och den största organisationen i Sverige som arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga, både centralt och lokalt.

Demensförbundet 

Demensförbundet lokala föreningar

F

Frisk och fri

Riksföreningen mot ätstörningar, Frisk och fri, är en ideell förening som erbjuder stöd till personer som har en ätstörning eller den som är närstående.

Frisk och fri

Funktionsrätt Göteborg

Funktionsrätt Göteborg erbjuder individanpassat stöd och hjälp till personer med funktionsnedsättning. Arbetet präglas av respekt, integritet och helhetssyn på människan.

Funktionsrätt Göteborg

Föräldraföreningen mot narkotika, VGR

Föräldraföreningen mot narkotika - Västra Götalandsregionens främsta uppgift är att ge stöd till familjer som misstänker missbruk bland barn eller anhöriga. När detta händer blir det ett enda stort kaos för alla inblandade. Att då få möta rådgivare från FMN känns i de flesta fall mycket bra. Vi förstår din situation och har erfarenhet av att hjälpa och stötta dig som anhörig i din situation. 

Föräldraföreningen mot narkotika VGR

Föräldraföreningen mot narkotika, Göteborg

Har du missbruksproblem i din närhet? Tveka inte. Tag kontakt med FMN Göteborg för råd och stöd. Vi kan hjälpa alla som vill hjälpa sig själva. 

Föräldraföreningen mot narkotika Göteborg

G

Gyllingen

En pedagogisk gruppverksamhet för barn från 7 år, ungdomar och deras föräldrar. Råd- och stödsamtal för tonåringar och unga vuxna. Anhöriga till någon med psykisk ohälsa.

Gyllenkroken

I

IBIS intresseföreningen Bipolär sjukdom

Intresseföreningen Bipolär sjukdom, IBIS, är i första hand en patient- och anhörigförening som växte fram ur en samtals- och självhjälpsgrupp bestående av personer med diagnosen bipolär sjukdom.

Intresseföreningen Bipolär sjukdom

IFS - Intresseförening För personer med Schizofreni

Intresseföreningen för schizofreni i Göteborg, IFS, är öppen för alla intresserade och vill verka för de psykiskt funktionshindrades rättigheter som fullvärdiga medborgare. IFS vill minska fördomarna kring schizofreni och skapa respekt för de sjuka och deras anhöriga.

Intresseföreningen för personer med Schizofreni

J

Jourhavande medmänniska

Tar emot samtal alla dagar mellan klockan 21-06. Jourhavande medmänniska finns för dig som behöver någon att prata med, någon som lyssnar under tiden på dygnet när många inte är vakna. Samtalet är helt anonymt.

Jourhavande medmänniska

K

Kyrkans SOS

Känns livet svårt? Vill du prata med en medmänniska? Vi lyssnar på dig!

Kyrkans SOS

L

LaSSe Brukarstödcenter

Erbjuder individuell rådgivning. De vänder sig till personer som har en funktionsnedsättning och som bor i Västra Götalandsregionen. Närstående är också välkomna.

LaSSe Brukarstödcenter

M

Maskrosbarn

Maskrosbarn är en ideell förening som stödjer ungdomar med närstående som missbrukar eller har psykisk ohälsa.

Maskrosbarn

Mind - för psykisk hälsa

Mind arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Mind driver bland annat

Föräldralinjen

Självmordslinjen 

Äldrelinjen 

Mer information på mind.se

P

PEER Support

Peer Support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning blir professionellt verksamma för att stötta brukare/patienter i deras återhämtning.

PEER Support

R

Randiga Huset

En ideell organisation vars syfte är att ge stöd till barn och familjer som har eller kommer att förlora en viktig person i dödsfall. 

Randiga huset

Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Riksförbundet attention

S

Självhjälpshuset Solkatten

Träffa andra människor i en självhjälpsgrupp i våra lokaler i Göteborg eller Online över hela Sverige. Har ibland grupper för just anhöriga. 

Självhjälpshuset Solkatten

Solrosen - Räddningsmissionen

Solrosen erbjuder stöd till dig som har en förälder eller annan närstående i frivård, häkte eller fängelse.

Solrosen - Räddningsmissionen

Stadsmissionen - Hjälpcenter för barn, unga och familjer

Göteborgs Stadsmission arbetar aktivt med barn, unga och familjer som på olika sätt lever i utsatthet i Göteborg.

Göteborgs Stadsmission

Spelberoendes förening Göteborg

Föreningen för Spelberoende Göteborgs möten går till på följande vis: spelberoende och deras anhöriga träffas och stödjer varandra i självhjälpsgrupper som leds av resurspersoner med egen erfarenhet. Främst för beroende men även för anhöriga.

Spelberoendes förening Göteborg

SPES - Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd

SPES är en ideell organisation som är till för alla som har förlorat en närstående genom självmord.

Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd

Schizofreniförbundet

Förbundet riktar sig till personer med schizofreni eller andra psykossjukdomar.

Schizofreniförbundet.se

SHEDO

Föreningen SHEDO arbetar för att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende. SHEDO ger stöd åt dig som har ätstörningar eller självskadebeteende och även dina närstående.

Shedo

Stiftelsen Gyllenkroken

Stiftelsen Gyllenkroken erbjuder social gemenskap, meningsfull sysselsättning och anpassat boende för personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa och deras anhöriga.

Stiftelsen Gyllenkroken

Strokeförbundet

STROKE - Riksförbundet är en ideell, partipolitiskt obunden intresseorganisation för personer som har fått stroke, anhöriga och andra intresserade. Arbetar tillsammans drygt 80 föreningar med medlemsstöd, informationsspridning och samhällspåverkan.

Strokeförbundet

Strokeföreningen Göteborg

Svenska OCD-förbundet

OCD-förbundet stödjer människor med OCD - Tvångssyndrom och deras anhöriga.

OCD-förbundet

Å

Ångestförbundet ÅSS

ÅSS är en stödförening för personer med ångestsjukdomar och för deras närstående.

Ångestförbundet

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}