Till sidans huvudinnehåll
Äldre kvinna tittar ut genom fönstret.

Avlösning för äldre


Allt fler får stöd och vård av anhöriga. För att det ska fungera på bästa sätt kan du som anhörig ibland behöva avlösning så att du får möjlighet till egna aktiviteter.

Avlösning i hemmet

Personen du vårdar kan ansöka om avlösning i hemmet. Personal från hemtjänsten kommer då hem till din närstående och du får fritt använda tiden till egna aktiviteter.

Korttidsplats för avlösning

Den du vårdar kan ansöka om korttidsplats för avlösning om du behöver avlastning och tid till egna aktiviteter. Det kan vara vid enstaka tillfällen eller regelbundet. Regelbunden avlösning innebär att personen du vårdar växlar mellan korttidsvistelse och den egna bostaden.

Vem kan få korttidsplats för avlösning?

Du som får omfattande vård och omsorg i ditt hem av en anhörig för att klara din vardag. Syftet är att stödja anhöriga.

Vad behöver du ha med till korttidsenheten?

  • Egna kläder
  • Hygienartiklar och inkontinenshjälpmedel
  • Egna hjälpmedel
  • Ditt färdtjänstkort
  • Aktuell medicinlista
  • Mediciner för hela vistelsen
  • Egenvårdsbeslut om du har ett

På korttidsenheten finns det sängkläder och handdukar.

Korttidsenheten ansvarar inte för värdeföremål, men det finns möjlighet att förvara dem säkert. Tänk på att planera dina läkar- och tandläkarbesök, så de inte behöver göras medan du är på korttidsvistelsen.

Mer information om korttidsenheter

Korttidsvistelser sker i regel på särskilda enheter på vård- och omsorgsboenden. Kontakta enheten om du önskar ytterligare information eller har frågor. Du hittar korttidsenheterna genom att ange ”boende med korttidsvistelse” under ”inriktning”.
Hitta korttidsenhet på vård- och omsorgsboenden

Ansök om avlösning

Din närstående kan beviljas dagverksamhet, korttidsvistelse på en korttidsenhet eller avlösning i hemmet.

Stödet riktar sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående som är över 65 år, men ansökan görs av den som vårdas.

Ansök om avlösning

E-tjänsten är öppen och kräver ingen inloggning.

Ansökan kommer att tas emot av en socialsekreterare som bokar en tid med er för att göra en utredning av behoven. Utifrån utredningen gör socialsekreteraren en bedömning och fattar ett beslut.

Om du inte vill ansöka direkt på webbplatsen kontaktar du socialsekreterarna i din stadsdel.

Skyddade personuppgifter?

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig med att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt med en socialsekreterare via telefon.


Kontakta en socialsekreterare äldre

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta en socialsekreterare i området där du bor.

Relaterad information

Hitta dagverksamhet

Det finns dagverksamhet där personen du vårdar kan delta i aktiviteter och umgås med andra en eller flera dagar i veckan.

Prata med en anhörigkonsulent

Behöver du någon att prata med eller vill du träffa andra i liknande situationer? Det finns anhörigkonsulenter och anhörigsamordnare som du kan få stöd av.

${loading}