Till sidans huvudinnehåll

Ansök om avlösarservice i hemmet


Avlösarservice i hemmet innebär att en avlösare vistas hemma hos en person med funktionsnedsättning för att anhöriga ska få tid till egna aktiviteter. Avlösningen kan ske ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen.

Avlösarservice i hemmet

Du som är vårdnadshavare till ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning kan få avlastning för att få tid till egna aktiviteter eller till barnets syskon. Avlösning ska först och främst ske i hemmet och ersätta vårdnadshavare i vardagliga aktiviteter.

Vårdnadshavare och avlösare kan komma överens om en utflykt eller aktivitet i närområdet om det är lämpligt för barnet eller ungdomen. Avlösningen är kostnadsfri, men du som vårdnadshavare får betala kostnader i samband med eventuella utflykter.

Ansök om avlösarservice på denna sida: Avlösarservice i hemmet

Lagar och regler

Avlösarservice i hemmet regleras av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). 

Du ska kunna känna dig trygg i att barnet eller ungdomen tas om hand av utbildad, kompetent och engagerad personal. Alla som arbetar inom avlösarservice i hemmet har tystnadsplikt och lämnar utdrag ur belastningsregistret före anställning.

Behöver du avlösning nattetid?

På natten kan avlösaren ta över omvårdnaden, så att du får möjlighet att sova. Avlösaren har alltid omvårdnadsansvaret och du som vårdnadshavare har det medicinska ansvaret. Vid behov kan hälso- och sjukvården delegera ett egenvårdsbeslut till avlösaren för att ta över ert medicinska ansvar.

Viktigt att veta

  • Ditt hem är avlösarens arbetsplats, vilket kan innebära att behovet av hjälpmedel i hemmet behöver ses över. Du ansvarar själv för ansökan om hjälpmedel via sjukvården.
  • Avlösare som arbetar nattetid är i behov av en fåtölj och en läslampa.
  • Telefonnummer till vårdnadshavare ska skrivas in i aktuell genomförandeplan och lämnas till avlösaren så att du kan nås om något skulle inträffa.
  • Avlösaren har schemalagd arbetstid. Kontakta din planerare om du önskar byta tid eller lämna återbud.
  • Insatsen är kostnadsfri. Du som vårdnadshavare betalar dock eventuella kostnader i samband med utflykter för både ditt barn eller ungdom och avlösaren.
  • Avlösarna får inte köra bil i tjänsten utan åker kollektivt. Du betalar resekostnader för ditt barn eller ungdom.
  • Avlösarens uppdrag är att ge stöd och omvårdnad till personen som har funktionsnedsättning och ansvarar inte för eventuella syskon eller vänner.
  • Avlösaren utför inte hushållsarbete, förutom de sysslor som är direkt anknutna till familjemedlemmen.
  • Avlösaren arbetar inte om ditt barn eller ungdom har magsjuka eller influensa. Detta gäller inte avlösning på natten.
  • Vid förändrat behov av avlösningens omfattning, kontakta din handläggare.

Broschyr för utskrift om avlösarservice i hemmet

Kontakta en socialsekreterare inom funktionsstöd

Har du synpunkter eller frågor om avlösarservice, är du välkommen att kontakta en socialsekreterare inom funktionsstöd i området där du bor.

${loading}