Till sidans huvudinnehåll
Två personer, en i rullstol, befinner sig på en trottoar i soligt väder.

Stöd för anhöriga till personer med funktionsnedsättning

Relaterad information

Tre händer håller varsin pratbubbla.

Vårprogram 2024

Under våren erbjuder vi bland annat samtal, samtalsgrupper, utbildningar, föreläsningar och må-bra-aktiviteter. Läs mer i programmet!

Stöd för anhöriga till personer med funktionsnedsättning

Allt fler får stöd och vård av anhöriga. För att det ska fungera på bästa sätt kan du som anhörig ibland behöva avlösning, så att du får möjlighet till egna aktiviteter.

Ansök om avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet innebär att en avlösare vistas hemma hos en person med funktionsnedsättning för att anhöriga ska få tid till egna aktiviteter. Avlösningen kan ske ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen.

Ansök om hemvårdsbidrag

Hemvårdsbidrag är en ekonomisk ersättning som personen du vårdar kan få om du vårdar hen i hemmet.

Ansök om hemtjänst

Här kan du läsa om hur personen du vårdar kan ansöka om hemtjänst i Göteborg och på annan ort.

Relaterad information

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Vi erbjuder information och vägledning om vilket stöd som finns i samhället för barn och vuxna med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Relaterad information

Uppleva och göra

Lägerverksamhet

Lägerverksamheten arrangerar läger för dig som är barn, ungdom, ung vuxen eller senior. Det finns läger för dig som till exempel har en funktionsnedsättning eller läger för dig som behöver byta miljö. Det finns lägerverksamhet året om.

Korttidshemmet Broströmsgårdens ingång.
Omsorg och stöd

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse innebär att du som har funktionsnedsättning tillfälligt bor utanför ditt eget hem under en kortare eller längre period. Syftet kan vara att du själv behöver byta miljö och träffa andra, men också att ge anhöriga avkoppling och avlastning.

Uppleva och göra

Hitta aktivitetshus

Aktivitetshusen vänder sig till göteborgare 18 - 65 år som lever med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning och som önskar stöd i sin återhämtning. Aktivitetshusen erbjuder social gemenskap, meningsfull sysselsättning, kursverksamhet och möjlighet att delta i arbetsgrupper. För dig som vill arbeta eller studera kan vi erbjuda individuell vägledning och stöd.

Omsorg och stöd

Ansök om hemtjänst

För att ansöka om hemtjänst i Göteborg, eller på annan ort, måste du först träffa en socialsekreterare. Du berättar då om ditt behov av hjälp och socialsekreteraren beslutar om och i så fall vilken hjälp du kan få.

${loading}