Till sidans huvudinnehåll

Ansök om hemvårdsbidrag för personer över 65 år


Om du stödjer en äldre i din närhet kan du få ekonomiskt stöd genom att personen du stödjer ansöker om hemvårdsbidrag.
Med stöd menar vi exempelvis att du hjälper den äldre att äta och dricka, klä på och av sig eller sköta sin personliga hygien.

Vem kan ansöka om hemvårdsbidrag?

Du kan inte själv ansöka om hemvårdsbidrag. Om personen du stödjer har stora svårigheter att klara av sin vardag kan den ansöka om hemvårdsbidraget. Det gäller även om personen har exempelvis hemtjänst idag. Beroende på hur mycket hemtjänst personen får, kan det påverka omfattningen av hemvårdsbidraget.

Om personen får hemvårdsbidrag kommer kommunen betala ut pengarna till den personen och inte dig. Sedan kan personen ersätta dig som stödjer.

Ansök om hemvårdsbidrag

Du kan ansöka på tre olika sätt. Via e-tjänst, skicka in blankett eller genom att kontakta en socialsekreterare.

Använd e-tjänst

Du som söker stödet behöver logga in med e-legitimation.

Ansök om hemvårdsbidrag

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig med att använda denna e-tjänst. Informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling och vi kan inte garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt med en socialsekreterare via telefon.

Skicka in blankett

Ansök om hemvårdsbidrag för dig över 65 år 

Kontakta en socialsekreterare

Vill du ansöka eller har du frågor så kan du kontakta en socialsekreterare.

${loading}