Till sidans huvudinnehåll
foto av blå elbuss med broschyren trafikstrategi infälld i bilden

Trafikstrategi för en nära storstad

Göteborg planerar för att växa. För att kunna välkomna fler invånare, besökare och verksamheter i en tätare stad på ett hållbart sätt behöver trafiksystemet förändras.

Trafikstrategi för en nära storstad ska vara vägledande för hur trafiksystemet och användandet av gatuutrymmet i Göteborg ska utvecklas för att uppnå fastslagna mål och möta de utmaningar som staden står inför.

Ett konsekvent genomförande av trafikstrategin bidrar till mer attraktiva stadsmiljöer, enklare vardagsliv, mindre miljöpåverkan, förbättrad folkhälsa och högre ekonomisk aktivitet i Göteborg.

Trafikstrategin beslutades på trafiknämndens sammanträde 6 februari 2014.

Trafikstrategin - beslutad

Transport Strategy - in english

Trafikstrategin - kortversion

Mer information

Frågor och svar om trafikstrategin

Trafikstrategin som trafiknämnden beslutade om 6 februari

Remissversionen av trafikstrategin

Sammanställning av remissvar - trafikstrategin

Underlagsrapport: Attraktiv stadsmiljö

Underlagsrapport: Dialog

Underlagsrapport: Planeringsförutsättningar

Underlagsrapport: Historisk tillbakablick

Underlagsrapport: Spaning och trend

Underlagsrapport: Kunderbjudande 2035

Underlagsrapport: Kollektivtrafik

Underlagsrapport: Nuläge

Underlagsrapport: Hur många reser i Göteborg 2035 (Reviderad 3 november 2014)

Underlagsrapport: Godstransporter-målbild 2035

Konsultrapporter

Konsultrapport: Scenarioanalys trafik 2050

Konsultrapport Att färdas kollektivt upp o ner

Konsultrapport: Kartläggning av cykeltyper med två eller fler hjul

Konsultrapport: Miljöbedömning av remissversion

Konsultrapport: Alternativa system för kollektivtrafik

Konsultrapport: Västgods - Kunskapssammanställning om godstransporter i väst

Konsultrapport: Hur många reser 2035 - tekniskt underlag för trafikstrategin

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}