Foto: ELEVATE

Vill du jobba med att köra truck?

Detta är utbildningen för dig som vill arbeta som truckförare. Utbildningen ger dig möjlighet att få truckkort (A1-A4 och B1-B4). Målet med utbildningen är att du ska få en anställning inom branschen.

Utbildningen är åtta veckor. Du får träna svenska och lära dig mer om branschen för att kunna göra ett bra jobb. Du kommer också att göra praktik på en arbetsplats för att lära dig mer om yrket och få erfarenhet inom branschen.

I utbildningen ingår både teori och praktik

Utbildningens innehåll

 • Sfi
 • Trucktyper
 • Truckens konstruktion
 • Truckens arbetssätt,skötsel och daglig tillsyn
 • Ergonomi
 • Material- och godshantering
 • Arbetsmiljö
 • Handscanner
 • Servicekompetens
 • Arbetslivskunskap
 • Yrkessvenska
 • Lokalkännedom GPS
 • Truckkort (A1-A4 och B1-B4)
 • Praktik

Ansökningsperiod

1 december 2023 till 4 januari 2024.

Kursstart

Utbildningen startar 5 februari, 2024.

Förkunskapskrav

Du behöver ha betyg i sfi C.

Informationsblad

Ladda ned ett informationsblad om Talang  Truck

Ansökan är stängd.