Till sidans huvudinnehåll

Gymnasial vuxenutbildning


Har du som mål att studera på högskola eller yrkeshögskola? På komvux kan du skaffa dig en gymnasieutbildning och gymnasieexamen eller komplettera vissa kurser för att bli behörig att söka vidare.

Vem får studera gymnasial vuxenutbildning?

 • Från och med den 1 juli det år du fyller 20 år
 • Vara folkbokförd i Göteborg eller ha ett godkänt interkommunalt beslut från din hemkommun
 • Saknar de kunskaper som utbildningen ger
 • Ha förutsättningar att klara utbildningen
 • Är under 20 år och har slutfört gymnasiet med studiebevis eller examensbevis

Vilka kurser finns det?

På Skolverkets hemsida  kan du läsa mer om ämnen och kurser. Sök på det ämne/kurs som du är intresserad av att läsa mer om. Utbudet kan variera för varje kursstart men vi har ofta kurser inom:

 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Företagsekonomi
 • Historia
 • Geografi
 • Kemi
 • Komvuxarbete
 • Matematik
 • Naturvetenskap
 • Religion
 • Samhällskunskap
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk

På vilken nivå ska jag börja studera?

Du börjar läsa på den nivå som är lämplig beroende på de kunskaper du har idag i varje ämne. När du söker till kurser inom komvux tittar vi på tidigare betyg för att se om du har förutsättningar att studera kursen som du har sökt till. Om du inte har betyg kan det bli aktuellt med en nivåbedömning för att veta vilken kurs och nivå du kan börja på. Du hittar mer information om nivåbedömning här.

Tiden det tar för dig att nå full grundskolekompetens beror dels på vilken nivå du börjar läsa på och hur du lyckas i dina studier. Tillsammans med en studievägledare gör du en studieplan som passar för just dig.

Hjälp för dig som ska läsa matematik på gymnasial nivå

För dig som ska läsa matematik på gymnasial nivå och behöver repetera kunskaper från lägre nivåer finns möjlighet att förbättra kunskaperna med en preparandkurs. Du kan inte ansöka till kursen utan kommer att få erbjudande när du har påbörjat din matematikkurs. Du hittar mer information om preparandkurs i matematik under sidan Hjälp för dig som ska läsa matematik på gymnasial nivå

Vilka förkunskaper rekommenderas?

Vilka förkunskaper som är aktuella för varje kurs finns alltid att hitta under kursbeskrivningarna i vår webbansökan.

Det finns olika sätt att studera

 • Närundervisning dag och kväll
 • Distans med fjärrundervisning
 • Flexibel undervisning
 • Heltid eller deltid

Läs mer på Studera på ditt sätt.

I vilka kurser ingår nationellt prov? Måste jag göra provet?

Ett nationellt prov är till för att hjälpa läraren att göra en jämn och rättvis bedömning av dina kunskaper och sätta ett betyg. Samma prov gäller i hela Sverige och är obligatoriskt, du måste göra provet. Nationellt prov ingår i kurserna:

 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1 4
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1 och 3

Betyg i kurser på gymnasienivå

Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. Betygen A–E är godkända betyg medan F är ett icke godkänt betyg. Betyg sätts på kurser när undervisningstiden upphör. För orienteringskurser får eleven ett intyg, inte betyg. Orienteringskurser får inte ingå i en gymnasieexamen från komvux.

Hur ansöker jag?

Du hittar mer information om hur du ansöker via sidan Ansök till grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.

Kontakta arbetsmarknad och vuxenutbildning

Har du synpunkter eller frågor om vuxenutbildning så kan du kontakta arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Öppettider

För frågor om vuxenutbildning

Telefon
031-368 30 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Brogatan 4

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.955524679337568,57.70101050886716] }, "properties":{ "title":"Arbetsmarknad och vuxenutbildning - Brogatan 4", "content":"Brogatan 4" } }]

Postadress

Arbetsmarknad och vuxenutbildning
402 29 Göteborg

${loading}