Till sidans huvudinnehåll
Tre glada elever går i en korridor.

Anpassad utbildning för vuxna

Anpassad utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

På en anpassad utbildning för vuxna får du en utbildning med hög kvalitet utifrån dina förutsättningar. Det finns följande nivåer:

  1. Grundläggande nivå  Ämnesområden som motsvarar träningsskolan eller anpassad grundskola.
  2. Grundläggande nivå som motsvarar grundsärskolan eller anpassad grundskola.
  3. Gymnasial nivå som motsvarar gymnasiesärskolans nationella program eller anpassad gymnasieskola. 

För dig som har annat modersmål än svenska finns kurser i svenska som andraspråk och sfi. Du kan även få språkstöd av en modersmålslärare.

På en anpassad utbildning för vuxna studerar du i små grupper och i lugn takt. Du får betyg eller intyg när du är klar med kursen. Utbildningen kostar ingenting.

Ansök till anpassad utbildning för vuxna

I en steg för steg guide hittar du information om hur du ansöker till anpassad utbildning för vuxna.

Upplägg av studierna

Utbildningen ska vara tillgänglig för alla. Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd och anpassning för att din studietid ska bli bra.

För att din studietid ska bli så bra som möjligt får du studera i en liten grupp med individuell handledning.  Studietakten är individuell och utgår utifrån dina förutsättningar. 

Kontakta studie- och yrkesvägledningen innan dina studier startar, så planerar vi tillsammans hur dina studier kan bli så bra som möjligt för dig.

Studieplanering

För att få hjälp kan du mejla eller ringa till arbetsmarknad och vuxenutbildning. Du hittar telefonnummer och e-postadress längst ned på sidan. När du kontaktar oss, berätta att du är intresserad av att studera en anpassad utbildning för vuxna.

Om det är första gången du gör en ansökan kommer kurator och studie- och yrkesvägledare att kontakta dig för studieplanering i samband med att vi får in din ansökan.

Du som redan studerar ska göra en studieplan, gör du det tillsammans med studie- och yrkesvägledare och lärare på din skola.

Studieekonomi

Du kan inte få studiemedel från CSN för anpassad utbildning för vuxna.

Om du har ersättning från Försäkringskassan eller annan myndighet är det viktigt att du kontaktar din handläggare och planerar din ekonomi innan du börjar studera.

Om du inte har bidrag eller någon annan inkomst kan du söka ersättning under din studietid från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Skolan hjälper dig att göra en ansökan. Du som tar ledigt från ditt arbete och får ett löneavdrag kan också söka denna ersättning.

En film om hur det är att studera

Här får du veta mer om hur det är att läsa en anpassad utbildning för vuxna. Titta på filmen med eleven Thomas som berättar om hur det är att studera på en anpassad utbildning för vuxna. Filmen finns även i en syntolkad version.

Filmen om Thomas

Träffa eleven Thomas som berättar om hur det är att läsa en anpassad utbildning för vuxna (före detta Lärvux).

Syntolkad version  Filmen om Thomas

Träffa eleven Thomas som berättar om hur det är att läsa en anpassad utbildning för vuxna (före detta Lärvux).

Kontakta arbetsmarknad och vuxenutbildning

Har du synpunkter eller frågor om vuxenutbildning så kan du kontakta arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Öppettider

För frågor om vuxenutbildning

Telefon
031-368 30 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Brogatan 4

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.955524679337568,57.70101050886716] }, "properties":{ "title":"Arbetsmarknad och vuxenutbildning - Brogatan 4", "content":"Brogatan 4" } }]

Postadress

Arbetsmarknad och vuxenutbildning
402 29 Göteborg

${loading}