Till sidans huvudinnehåll
En man i kockkläder står i ett restaurangkök och rör i en gryta.

Validering - intyg på ditt yrkeskunnande

Om du har arbetat inom ett yrke och saknar betyg eller intyg på dina kunskaper kan en validering vara något för dig.
Validering är för dig som har yrkeserfarenhet och kompetens inom ett yrkesområde och som nu vill validera de kurser som du redan har kunskaper inom. 

Du måste ha jobbat totalt minst ett år på heltid inom det yrkesområde du vill validera dina kunskaper mot.

Det finns flera syften med att validera kunskaper, men det viktigaste är att ta vara på din erfarenhet för att förkorta din utbildningstid och snabbare komma ut i arbete.

Så går en validering till

Valideringen inleds med att du tillsammans med en yrkeslärare gör en kartläggning av dina yrkeskunskaper. Om det under den översiktliga kartläggningen visar sig att du inte har tillräckliga kunskaper kommer du bli rekommenderad att ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare för vidare planering. Med tillräckliga kunskaper menas att de motsvarar minst 20 procent av yrkesutbildningen.

Om du har tillräckligt med kunskaper för att kunna validera går du vidare till en fördjupad kartläggning. Här avgörs hur mycket du har att validera.

Det här händer efter valideringen

Efter valideringen kommer du att få ett intyg på dina kunskaper. Intyget beskriver dina kunskaper och kompetenser i förhållande till nationella kurs- och ämnesplaner. Om du har kunskaper motsvarande en hel kurs görs en prövning och du får ett betyg i kursen.

De kurser inom utbildningen som du inte har kunnat validera kan du sedan studera på skolan.

Vem kan ansöka om validering?

Du kan ansöka om validering om du:

  • är minst 20 år (från och med den 1 juli det år du fyller 20 år) eller,
  • har ett slutbetyg, studiebevis eller examen från gymnasiet och är under 20 år.
  • har betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD). För vissa valideringsutbildningar godtas en lägre nivå av svenska/svenska som andraspråk. Läs mer under utbildningsbeskrivningen för varje valideringsutbildning i kurskatalogen.
  • har jobbat totalt minst ett år på heltid inom den bransch du vill validera dina kunskaper mot

Kostar det något att göra en validering?

Du betalar ingen avgift för att göra en validering. Du kan behöva betala för arbetskläder och undervisningsmaterial.

Du kan ansöka om studiemedel

Du kan ansöka om studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN)under valideringen.

Så här ansöker du

Hitta de yrken du kan validera i kurskatalogen. Läs mer i vår steg för steg guide för ansökan till validering.

Det här händer efter att du har ansökt

Du blir kallad till ett samtal på skolan där man gör en bedömning och det avgörs om du har tillräckliga kunskaper för att kunna genomgå en validering.

Kontakta arbetsmarknad och vuxenutbildning

Har du synpunkter eller frågor om vuxenutbildning så kan du kontakta arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Öppettider

För frågor om vuxenutbildning

Telefon
031-368 30 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Brogatan 4

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.955524679337568,57.70101050886716] }, "properties":{ "title":"Arbetsmarknad och vuxenutbildning - Brogatan 4", "content":"Brogatan 4" } }]

Postadress

Arbetsmarknad och vuxenutbildning
402 29 Göteborg

${loading}