Till sidans huvudinnehåll
Två kvinnor sitter vid ett fönster och tittar på lite olika dokument. Kvinnorna skrattar medans solen skiner in genom fönstret.

Stöd och anpassning innan studier på komvux


Behöver du stöd eller anpassningar i dina studier på grund av läs- och skrivsvårigheter, svårt med matematik eller koncentrationssvårigheter? Resursteamet kan hjälpa dig att kartlägga och formulera ditt stödbehov.

I samtal med kuratorn kan du diskutera dina förutsättningar för studier. Det kan handla om problem med psykisk eller fysisk ohälsa, studieekonomiska frågor eller att du har en svår livssituation i övrigt.

I samtal med specialpedagog kartlägger ni tillsammans dina behov av stöd i undervisningen. Tillsammans formulerar ni vilket stöd du behöver för att nå godkända betyg i dina kommande studier.

Om du så önskar skickas en sammanställd information till kurator och/eller specialpedagog på din blivande skola efter antagning. Skolans kurator och/eller specialpedagog ser då till att informationen om dina behov av stöd eller anpassningar i undervisningen kommuniceras till undervisande lärare.

Så här kontaktar du resursteamet

I resursteamet arbetar kuratorer och specialpedagoger. Du kommer i kontakt med resursteamet genom att boka in ett samtal med studie- och yrkesvägledare på Arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Uppge i samtalet med studie- och yrkesvägledare att du vill ha kontakt med resursteamet, eftersom du behöver stöd i dina studier.

Kontakta arbetsmarknad och vuxenutbildning

Har du synpunkter eller frågor om vuxenutbildning så kan du kontakta arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Öppettider

För frågor om vuxenutbildning

Telefon
031-368 30 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Brogatan 4

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.955524679337568,57.70101050886716] }, "properties":{ "title":"Arbetsmarknad och vuxenutbildning - Brogatan 4", "content":"Brogatan 4" } }]

Postadress

Arbetsmarknad och vuxenutbildning
402 29 Göteborg

I fokus

Samtal med en studie- och yrkesvägledare

Våra studie- och yrkesvägledare är här för dig. Under ett samtal står du, dina intressen och egenskaper i fokus och du får ett professionellt stöd på vägen för att nå ditt mål.

${loading}