Till sidans huvudinnehåll

Det här är svenska för invandrare, sfi


Svenska för invandrare, sfi är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. Du lär dig prata, läsa och skriva på svenska och får kunskaper om det svenska samhället. Efter avslutad kurs får du betyg. Utbildningen är gratis.

Vem får studera sfi?

  • Du har rätt att delta i sfi från och med andra kalenderhalvåret (från 1 juli) det år du fyller 16 år.
  • Om du är mellan 16 och 20 år kan du i stället söka till Språkintroduktionsprogrammet. som är ett gymnasieprogram för nyanlända ungdomar som behöver lära sig svenska. Länk: Språkintroduktion - Språkslussen - Göteborgs Stad (goteborg.se)
  • Om du saknar grundläggande kunskaper i svenska
  • Vara folkbokförd i Göteborg eller ha ett godkänt interkommunalt beslut från din hemkommun

Vilka kurser finns det?

Sfi har olika studievägar: 1, 2 och 3. På skolverkets hemsida kan du hitta kursplanen för svenska för invandrare på andra språk

Studieväg 1

Studieväg 1 är för dig som har en kort eller ingen skolbakgrund och inte kan läsa och skriva så bra på ditt modersmål. Den är också för dig som inte kan det latinska alfabetet. Studieväg 1 innehåller kurserna A, B, C och D.

Studieväg 2

Studieväg 2 är för dig som kan läsa och skriva på ditt modersmål och som har läst grundskola eller mer i ditt hemland. Studieväg 2 innehåller kurserna B, C och D. 

Studieväg 3

Studieväg 3 är för dig som har gymnasieutbildning eller högre från ditt hemland, som har studerat andra språk och har studievana. Studieväg 3 innehåller kurserna C och D. 

For information in English

For information in english, please start on the site Swedish for immigrants, sfi.

På vilken nivå ska jag börja studera?

Utifrån en kartläggning, tidigare utbildning och dina förutsättningar placeras du i någon av studievägarnas olika kurser.

Hur länge läser jag sfi?

Kurstiden är individuell. Hur länge du behöver studera beror på din utbildningsbakgrund, förkunskaper, planerad studieväg samt dina förutsättningar att lära dig det nya språket.

Det finns olika sätt att studera sfi

Sfi är en utbildning som du kan kombinera med arbete, praktik och andra kurser. Du kan studera sfi på olika sätt:

Läs mer på Olika sätt att studera sfi

Att studera på folkhögskola

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är en del av komvux. Du kan kombinera sfi med språkpraktik och andra kurser inom komvux.

Istället för sfi inom komvux kan du välja utbildning som motsvarar sfi på en folkhögskola Läs mer om folkhögskolorna på sidan Hitta komvux (sfi är en del av komvux).

Betyg i sfi

Betygsskalan har två steg, Godkänt och Icke godkänt. Betyg sätts på varje avslutad kurs.

Hur ansöker jag?

Du hittar mer information om hur du ansöker via sidan Ansök till svenska för invandrare, sfi.

Kontakta arbetsmarknad och vuxenutbildning

Har du synpunkter eller frågor om vuxenutbildning så kan du kontakta arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}