Foto: Anna Shvets

Vill du jobba på restaurang?

Detta är utbildningen för dig som vill arbeta som restaurangbiträde. Målet med utbildningen är att du ska få en anställning inom branschen.

Utbildningen är 15 veckor. Du får träna svenska och lära dig mer om branschen för att kunna göra ett bra jobb. Du kommer också att göra praktik på en arbetsplats för att lära dig mer om yrket och få erfarenhet inom branschen.

I utbildningen ingår både teori och praktik

Utbildningens innehåll

 • Sfi
 • Yrkessvenska
 • Praktisk restaurangkunskap
  • Diskhantering
  • Sköta en diskmaskin
 • Enklare arbetsuppgifter i en restaurang, till exempel skära, hacka, förbereda och lägga upp
 • Hygien och enklare livsmedelskunskap
 • Branschens krav och regler
 • Praktik

Kursstart

Utbildningen startar 28 augusti.

Förkunskapskrav

Du behöver ha kunskaper i svenska som motsvarar sfi på C-nivå.

Information

Ladda ned ett informationsblad om Talang  Restaurang.

Ansökan är stängd.