Foto: Kampus Production

Vill du jobba inom handel?


Detta är utbildningen för dig som vill arbeta med service i livsmedelsbutik eller inom detaljhandeln. Målet med utbildningen är att du ska få en anställning inom branschen.

Utbildningen är 15 veckor. Du får träna svenska och lära dig mer om branschen för att kunna göra ett bra jobb. Du kommer också att göra praktik på en arbetsplats för att lära dig mer om yrket och få erfarenhet inom branschen.

I utbildningen ingår både teori och praktik

Utbildningens innehåll

  • Sfi/Svenska som andraspråk
  • Yrkessvenska
  • Livsmedelskunskap
  • Arbetsmarknadskunskap
  • Lagar och regler
  • Varuhantering och lagerhantering
  • Service och bemötande
  • Digital kompetens
  • Hygien
  • Praktik

Ansökningsperiod

Ansökan är stängd.

Kursstart

Utbildningen startar 5 februari 2024.

Förkunskapskrav

Du behöver ha betyg i sfi C.

Information

Ladda ned ett informationsblad om Talang — Handel