Kombinera jobb med studier


Du kan kombinera jobb med studier, men det är viktigt att du planerar inför dina studier, så att du hinner med båda.

Går du en utbildning som är lärarledd i form av gruppundervisning i klassrum så kommer du behöva planera in självstudier utöver lektionstillfällena. Går du en distansutbildning så är du inte bunden till någon tid och plats, men det kräver mer självdisciplin och planering för självstudier.

Du hittar aktuellt kursutbud i den kommunala vuxenutbildningens kurskatalog. Där hittar du också information om vilka förkunskaper du behöver för att läsa en viss kurs.