Foto: Angelica Hvass

Samverkan


Sedan 1 juli 2017 finns ett delaktighetsråd på Dalheimers hus. Delaktighetsrådets uppdrag är bland annat att samverka vid vissa evenemang i huset för att skapa ett utbud som motsvarar målgruppens önskemål. Delaktighetsrådets uppdrag är att företräda föreningsmedlemmar och andra med funktionsnedsättning bosatta i Göteborgs stad.

Kultur, nöje, friskvård på Dalheimers hus

Sedan många år tillbaka har Dalheimers hus ett kulturutbud som riktar sig till alla och delvis finansieras med stöd av Dalheimers donationsfond. Onsdagar har vi musikframträdanden, quiz, föreläsningar eller annat som intresserar våra besökare. 

Hör av dig till oss om du har förslag på program som lockar era medlemmar.