Kvinna och taktilt konstverk med älgar. Foto: Lo Birgersson

Tillgänglighet

Dalheimers hus är ett hus som är öppet för alla. Lokalerna är särskilt anpassade för personer med olika former av funktionsnedsättning. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten, så att alla ska känna sig välkomna när de besöker de olika verksamheterna i huset.

Vi arbetar tillsammans

För att öka och bibehålla Dalheimers hus tillgänglighet, samverkar vi med intresseorganisationer inom funktionshinderområdet i Dalheimers hus delaktighetsråd. Samverkan gäller både den fysiska och kommunikativa tillgängligheten. De tio ledamöterna representerar de fem svårigheterna syn, rörelse, hörsel, att inte tåla ämnen och svårigheter att bearbeta, tolka och/eller förmedla information.

Vill du veta mer om Dalheimers hus delaktighetsråd, så hittar du information i länken nedan:

Delaktighetsrådet

Syn

Kvinna läser utrymningsplan med punktskrift

Bildtext: Kvinna läser utrymningsplan med punktskrift. 

Vid Dalheimers hus entréer på Slottsskogsgatan 10 och 12 finns ledfyr, så att du lätt hittar ingången. När du kommit in genom huvudentrén finns skyltar med punktskrift direkt till höger, så att du kan hitta till den verksamhet du vill besöka. Därifrån finns sedan ledstråk som hjälper dig att hitta rätt.

Om du besöker synskadades riksförbunds lokaler i bottenvåningen, så hittar du en taktil utrymningsplan vid ingången vid Slottsskogsgatan 10. Den sitter på väggen på vänster sida, cirka tre meter från innerdörren vid entrén. Den hjälper dig även så du kan orientera dig i lokalerna i bottenvåningen.

Har du med dig ledarhund, så finns en symbol i vindslussen vid huvudentrén, som visar att ledarhundar är tillåtna.

Glöm inte att titta på vårt taktila konstverk i bottenvåningen på Dalheimers hus. Om du kommer genom entrén på Slottsskogsgatan 10, så hittar du konstverket längst bort i korridoren på vänster sida. Konstverket är flera meter brett, så du kan inte missa det.

Vår receptionsdisk har en ljusslinga, vilket är ett stöd för personer med synnedsättning. Vi har spottar i taket som belyser disken.

Rörelse


Foto: Elisabeth Orrö. Bildtext: Två personer dansar rullstolsdans.

Redan när huset byggdes 1974 fanns en ambition att lokalerna skulle vara tillgängliga för personer rörelsehinder, men mycket av det som var nytt i början av 70-talet är standard vid nybyggnation idag. I huset finns två hissar, flera handikapptoaletter och  lokalerna är rymliga.  Ytan i restaurangen är väl tilltagen, så om du tar dig fram med permobil, så finns det gott om plats när du besöker oss för att  fika eller äta lunch.

Badet på Dalheimers hus är särskild anpassat för personer med rörelsehinder. Det finns lyftar i omklädningsrummen, vid bassängen och i massagebadkaret så att du kan få stöd vid alla förflyttningar. Behöver du hjälp när du byter om så finns flera omklädningsrum för blandade sällskap.

  • Vi har automatiska tvåldispenser på toaletterna, så du självständigt kan ta tvål med en hand.
  • I restaurangen finns höj- och sänkbara bord så att du lätt kan höja om du inte kommer under med permobilen.
  • I restaurangen finns stolar med hjul på frambenen så att det är enkelt för dig att dra ut dem när du ska sätta dig.
  • Vi har särskilda utrymningsskyltar som visar vart du ska ta vägen om du sitter i rullstol och inte kan gå ner för trapporna.
  • I loungen i anslutning till våra nya konferenslokaler finns avställningsytor på olika höjder för att både passa dig som sitter och dig som står.
  • Om du ska uppträda på scenen så finns en rullstolsramp så att du säkert och  enkelt tar dig upp.
  • I Dalheimers hus gym finns en rullstolsvåg så att du kan se hur mycket du väger.
  • Vår nya receptionsdisk är höj- och sänkbar, så att vi kan anpassa höjden efter behov.
  • I restaurangen finns en exponeringsmonter, så att även du som sitter kan se vad vi har att erbjuda.
  • Vi har en brits kan användas som skötbord för vuxna i ett omklädningsrum nära receptionen.

Hörsel

Bildtext: En person hjälper till med mikrofonen i en föreläsningssal.

I konferenslokalerna Dalheimerssalen, Hultbergssalen, Karl Johan och Älvsborg har vi fast installerade hörselslingor, så att du som har en hörselnedsättning kan höra vad den som håller i mötet säger. Vi har även lösa mikrofoner för att du ska höra publikens frågor.

I några av våra lokaler har vi ännu inte installerat fasta hörselslingor. I dessa utrymmen kan du använda den portabla hörselslingan som finns i husets konferensverksamhet.

Glöm inte bort att tala om i konferensbokningen att du behöver den portabla hörselslingan om ditt möte är i en lokal som inte har fast installation. Tala även om hur många mikrofoner ni behöver för att ert möte ska bli tillgängligt för alla som deltar.

Att inte tåla ämnen

Bildtext: Skål med nötter.

Dalheimers hus är ett hus med många besökare. Under en dag kan det komma upp till 1000 besökare till friskvården, restaurangen, Aktivitetcenter, korttidsboendet, konferenslokalerna och föreningarna som hyr lokaler i huset. Vi gör vårt bästa för att nå ut med information om att det är viktigt att besökare ska undvika starka dofter och parfymer. Alla växter i lokalerna är doftfria.

Restaurangens personal har god kunskap om olika former av överkänslighet och allergier. Berätta vilka ämnen du inte tål, så fixar vi en rätt som passar dig.  

Svårigheter att bearbeta, tolka och/eller förmedla information

Bildtext: Exponeringsmonter med fika.

För att vi ska nå fram till dig som har svårt att bearbeta, tolka och/eller förmedla information så använder vi ett enkelt och begripligt språk på hemsidan, på informationsblad och i våra broschyrer. Så långt det är möjligt undviker vi krångliga ord och meningar. Som stöd till det skrivna ordet använder vi ofta bilder.  

I restaurangen finns en exponeringsmonter, så att du ser vad vi har att erbjuda. Vi visar dagens rätter med bilder, så det blir lättare för alla att välja mat. Vi har bildstöd på flera ställen i huset, bland annat på kaffemaskinen i restaurangen.

Tillgänglighetsdatabasen

För oss på Dalheimers hus är tillgänglighet och användbarhet en prioriterad fråga, som vi arbetar med i det dagliga arbetet på olika sätt. Det har gjorts en tillgänglighetsinventering i husets öppna verksamheter. Resultatet finns i tillgänglighetsdatabasen.

länk tillgänglighetsdatabasen

Film om en tillgänglig stad

För att sprida information om vikten av att vara en tillgänglig stad har Göteborgs stads verksamheter gjort en film, som du kan se här.

Film om tillgänglighet

Har du synpunkter på tillgängligheten och användbarheten?

Vi vill hela tiden bli bättre och därför välkomnar vi synpunkter från dig som besökare. Skicka gärna e-post till Dalheimersbrevlådan, så vi får veta vad du tycker: 

Dalheimers.hus@funktionsstod.goteborg.se