Utrymningsskylt för personer i rullstol. Foto: Lo Birgersson

Tillgänglighet


Dalheimers hus är ett hus som är öppet för alla. Lokalerna är särskilt anpassade för personer med olika former av funktionsnedsättning. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten, så att alla ska känna sig välkomna när de besöker de olika verksamheterna i huset.

 • Hur arbetar ni för att säkerställa att Dalheimers hus är tillgängligt för personer med olika former av funktionsnedsättning?

  Vi samverkar med intresseorganisationer inom funktionshinderområdet i Dalheimers hus delaktighetsråd. Samverkan gäller både den fysiska och kommunikativa tillgängligheten. De tio ledamöterna representerar de fem svårigheterna syn, rörelse, hörsel, att inte tåla ämnen och svårigheter att bearbeta, tolka och/eller förmedla information.


 • Är Dalheimers hus tillgängligt för mig som har en synnedsättning?

  • Vid huvudentren på Slottsskogsgatan 12 finns skyltar med punktskrift till höger vid entrén
  • I huset finns ledstråk så du hittar till verksamheten du vill besöka.
  • Vid entrén på Slottsskogsgatan 10 finns en taktil utrymningsplan på vänster sida cirka tre meter från innerdörren vid entrén. Den hjälper dig att orientera dig i lokalerna, så du vet hur du ska utrymma vid brand. 
  • I vindslussen vid huvudentrén finns en symbol som visar att ledarhundar är tillåtna i Dalheimers hus. 
  • Vår receptionsdisk har en ljusslinga, vilket är ett stöd för personer med synnedsättning.
  • Missa inte våra taktila konstverk i U1 och på plan 2. 
 • Är Dalheimers hus tillgängligt för mig som har ett rörelsehinder?

  • I huset finns två hissar, flera handikapptoaletter och  lokalerna är rymliga.
  • I restaurangen finns gott om plats om du besöker oss med elrullstol. Borden är höj och sänkbara, så du kan kan anpassa höjden utifrån dina behov. 
  • Friskvården i Dalheimers hus är särskild anpassat för personer med rörelsehinder. Det finns lyftar i omklädningsrummen, vid bassängen och i gymmet. När vi köper in nya gymmaskiner är hög tillgänglighet i fokus. 
  • Vi har automatiska tvåldispenser på toaletterna, så du självständigt kan ta tvål med en hand
  • Vi har särskilda utrymningsskyltar som visar hur du utrymmer om du inte kan gå ner för trapporna,
  • I loungen i anslutning till våra konferenslokaler finns avställningsytor på olika höjder för att både passa dig som sitter och dig som står.
  • Om du ska uppträda på scenen så finns en rullstolsramp så att du säkert och enkelt tar dig upp.
  • I Dalheimers hus gym finns en rullstolsvåg så att du kan se hur mycket du väger.
  • Vår receptionsdisk är höj- och sänkbar, så att vi kan anpassa höjden efter behov.
  • Vi har en brits kan användas som skötbord för vuxna i ett omklädningsrum nära receptionen.
  • I Dalheimers hus finns inga trösklar. 
 • Är Dalheimers hus tillgängligt för mig som har en hörselnedsättning?

  • I konferenslokalerna Dalheimerssalen, Hultbergssalen, Karl Johan och Älvsborg har vi fast installerade hörselslingor,
  • I några av  lokaler som vi endast hyr ut till föreningar har vi ännu inte installerat fasta hörselslingor, men vi har en portabel hörselslinga som du kan använda om du säger till vid bokning av lokalen.  

  • Vi har medel för att boka teckentolk till våra kulturevenemang, men du måste boka plats i god tid för att vi med säkerhet ska kunna garantera att det finns tolkar som kan utföra uppdraget. 

 • Är Dalheimers hus säker för mig som har allergi eller överkänslighet?

  • Vi informerar alla våra besökare om att de ska undvika starka dofter och parfymer.
  • Det är inte tillåtet att äta nötter i Dalheimers hus och restaurangen använder inte nötter i maten. 
  • Restaurangens personal har god kunskap om olika former av överkänslighet och allergier.
  • Alla växter i lokalerna är doftfria.
 • Hur säkerställer Dalheimers hus att verksamheten är tillgänglig för personer som har svårigheter att bearbeta, tolka och/eller förmedla information?

  • Vi använder ett enkelt och begripligt språk på hemsidan, på informationsblad och i våra broschyrer.
  • Vi använder bilder som stöd till det skrivna ordet. 
  • Vi visar dagens rätt med bilder, så det blir enklare att välja. 
  • Vi har bildstöd på flera ställen i huset. 
 • Gör ni något annat för att tillgängligheten ska öka för olika målgrupper?

  Vi har tysta timmar i gym och bad för att du som störs av för mycket ljud ska känna dig välkommen. 

 • Dalheimers hus ska renoveras och flera av verksamheterna kommer då att evakueras till Kustgatan 10 sommaren 2024. Hur säkerställer ni att lokalerna på Kustgatan 10 blir tillgängliga?

  Vi gör vårt bästa för att det ska bli så bra som möjligt på Kustgatan 10, men det kommer inte att vara möjligt att få samma höga tillgänglighet som i Dalheimers hus. En tillgänglighetsexpert kommer att vara oss behjälpliga i planeringen. Vi samverkar även med funktionsrättsorganisationerna genom Delaktighetsrådet och de är vårt bollplank i planeringen. 


Bildtext: En person hjälper till med mikrofonen i en föreläsningssal.

Tillgänglighetsdatabasen

För oss på Dalheimers hus är tillgänglighet och användbarhet en prioriterad fråga, som vi arbetar med i det dagliga arbetet på olika sätt. Det har gjorts en tillgänglighetsinventering i husets öppna verksamheter. Resultatet finns i tillgänglighetsdatabasen.

Länk tillgänglighetsdatabasen

Har du synpunkter på tillgängligheten och användbarheten?

Vi vill hela tiden bli bättre och därför välkomnar vi synpunkter från dig som besökare. Skicka gärna e-post till Dalheimersbrevlådan så vi får veta vad du tycker: 

Dalheimers.hus@funktionsstod.goteborg.se