Lo Birgersson

Annan service

På Dalheimers hus finns några verksamheter som inte har Göteborgs Stad som huvudman. Funktionsrätt Individstöd är en verksamhet där du som anhörig eller brukare kan få olika former av stöd och hjälp. Frisör och fotvård har funnits i huset sedan det byggdes 1974 då Göteborgs Stad redan då tyckte att det var en viktig service för husets besökare.

Funktionsrätt Göteborg - individstöd


Funktionsrätt Göteborg – Individstöd kan du som bor i Göteborgs kommun få råd och stöd i frågor som gäller funktionsnedsättning. Individstödet är fristående i förhållande till olika myndigheter, sjukvården och kommunen. Funktionsrätt Göteborg - Individstöd kan hjälpa dig om du undrar vart du ska vända dig med olika frågor. Individstödet kan även hjälpa till att fylla i ansökningsblanketter. Om du inte är nöjd med beslut eller bemötande så kan de ge råd om vart du ska vända dig för att överklaga beslut eller framföra synpunkter. All rådgivning är kostnadsfri.

Funktionsrätt Göteborg - Individstöd är en del av Funktionsrätt Göteborg – funktionshinderföreningar i samverkan och finansieras av Göteborgs Stad.

HjärnPunkten

Hjärnpunkten är en fritidsverksamhet för dig som har en förvärvad hjärnskada. Där kan du ta en kvällsfika, umgås, vara med i studiecirkel eller kulturaktivitet. Du kan komma själv eller tillsammans med kompis, anhörig eller ledsagare/ assistent.

För att delta i Hjärnpunkten behöver du inget biståndsbeslut. Aktiviteterna är på kvällstid i lokalerna på Dalheimers hus. Aktiviteterna utformas efter förslag från besökarna.

Hjärnpunkten drivs av föreningen Hjärnkraft i Göteborg i samarbete med studieförbundet Sensus och Dalheimers hus.

Läs mer om verksamheten på hemsidan för Hjärnpunkten. 

Frisör och fotvård

Frisör: Telefonnumret till Salong Virveln är 031-762 09 99.

Fotvård: Telefonnumret till Hälsofoten är 0737-78 37 41