Foto: Lo Birgersson

Korttidsboende


Dalheimers hus korttidsboende är till för dig som är mellan 18 och 65 år och har en fysisk funktionsnedsättning, progredierande sjukdom eller en förvärvad hjärnskada.

Om korttidsboendet

På Dalheimers korttidsboende finns 19 rum där du har tillgång till personal med vårdutbildning hela dygnet. Personalens uppdrag är att utifrån ditt behov ge dig det stöd och den hjälp du behöver under vistelsen på Dalheimers hus.

På korttidsboendet får du ett enkelrum med toalett och dusch. På alla rummen finns TV.

På korttidsboende finns arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter och sjuksköterskor, som ger det stöd du behöver utifrån det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret. En läkare på en närliggande vårdcentral har det medicinska ansvaret när du vistas hos oss.

För att du ska få bo på Dalheimers hus korttidsboende krävs ett beslut från socialtjänsten eller motsvarande i kommunen där du bor.

Om du vill veta mer om hur det är att bo på Dalheimers hus korttidsboende så kan du läsa det på sidan information till boende på korttidsboendet. Om du är närstående kan du få mer information på sidan information till närstående. Vi har säkerhetsföreskrifter som det är bra att du känner till.

Gåträning tillsammans med personal.