Lo Birgersson

Föreningar i Dalheimers hus


När Dalheimers hus byggdes 1974 var en av målsättningarna att det skulle bli ett "handikappens hus". Där skulle stadens ideella handikappföreningar få möjlighet att hyra kontorslokaler och aktivitetslokaler för sin verksamhet. Än idag är Göteborgs Stad hyresvärd för flera föreningar som har sina lokaler på Dalheimers hus.

Idag hyr Göteborgs Stad ut föreningslokaler till 14 olika föreningar. Då verksamheten expanderat sedan 1974 har några av föreningarna fått lokaler utanför Dalheimers hus i Björneborg på Slottsskogsgatan 18. En del som kommer till Dalheimers hus besöker de föreningar som hyr lokaler hos oss och deltar i möten eller olika aktiviteter som anordnas av funktionsrättsorganisationer.

Föreningar i Dalheimers hus och Björneborg:

Mag- och tarmföreningen

ILCO
Föreningen HjärtLung
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Njurförbundet Västsverige
Funktionsrätt Göteborg – funktionshinderföreningar i samverkan
Unga Rörelsehindrade
Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet (DHR) Göteborg
Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet (DHR) Västra Götaland
Astma- och Allergiföreningen
Reumatikerförbundet
Personskadeförbundet RTP    
Bechterewreumatikernas intressegrupp (BERIG)
Proliv

Vill din funktionsrättsorganisation hyra lokal på Dalheimers hus? Just nu är alla våra lokaler uthyrda och det är inte aktuellt att hyra ut till nya föreningar förrän efter renoveringen av Dalheimers hus, då vi kommer att kunna erbjuda ytterligare lokaler till föreningar. Är du intresserad av att hyra kontorslokal i ett nytt fräscht Dalheimers hus efter renoveringen? Kontakta oss gärna och ställ dig på kö.