Foto: Lo Birgersson

Delaktighetsråd

Delaktighetsrådet är Dalheimers hus råd för brukarinflytande. Delaktighetsrådet består av nio medlemmar som utses av funktionsrättsorganisationerna och väljs av Förvaltningen för funktionsstöd.

Dalheimers hus delaktighetsråd

På Dalheimers hus finns ett delaktighetsråd med representanter från flera olika funktionsrättsorganisationer i Göteborg. Syftet med delaktighetsrådet är att vara ett forum för brukarinflytande främst vad gäller husets öppna verksamheter. I delaktighetsrådet finns tio ledamöter som representerar de fem svårigheterna syn, rörelse, hörsel, att inte tåla ämnen och svårigheter att bearbeta, tolka och/eller förmedla information. 

I delaktighetsrådet samverkar vi för att öka den fysiska och kommunikativa tillgängligheten. Vi samverkar även för att skapa ett utbud i huset som motsvarar målgruppens önskemål.

Arbetsordning för Dalheimers hus delaktighetsråd

Arbetsordningen är framtagen av ledamöterna i Dalheimers hus självförvaltningsråd. Arbetsordningen gäller från och med 2017-07-01, reviderad från 2021-01-01

Arbetsordning

Delaktighetsrådets ledamöter:

Namn

Förening / verksamhet

Kjell Emanuelsson Funktionsrätt/SRF Göteborg, ordförande
Karin Hedén Hessling Funktionsrätt/SRF Göteborg
Linda Karlsson DHR
Kristina Kindberg Unga Rörelsehindrade
Ansa Tammerland Reumatikerdistriktet
Owe Haugen Hjärnkraft
Håkan Hägg RTP 
Kenneth Dämbäck Funktionsrätt 
Ida Hansson Funktionsrätt
Elisabeth Orrö Enhetschef Dalheimers hus

Sekreterare

Ledamöter anmäler förhinder att delta i mötet till delaktighetsrådets sekreterare.

Om du har frågor om eller till delaktighetsrådet kan du antingen vända dig till delaktighetsrådets ledamöter eller kontakta sekreteraren som vidarebefordrar frågan till rådet vid nästkommande förmöte.

Sekreterare för rådet är:

Monika Öhrn

Utvecklingsledare

Mötestider hösten 2023

Förmöte Delaktighetsråd
15 januari  klockan 10.30 25 januari klockan 13.30-15.30
12 februari klockan 10.30 22 februari klockan 13.30-15.30
11 mars klockan 10.30 21 mars klockan 13.30-15.30
8 april klockan 10.30 18 april klockan 13.30-15.30
20 maj klockan 10.30 30 maj klockan 13.30-15.30

Protokoll från delaktighetsrådet 2023

2023-04-20

2023-03-30

2023-02-23

2023-01-26

Protokoll från delaktighetsrådet 2022

2022-11-24

2022-10-27

2022-09-29

2022-08-25

2022-06-02

2022-04-28

2022-03-24

2022-02-24

2022-01-27