Foto: Lo Birgersson. Rosor på Aktivitetcenters terrass.

Övriga verksamheter i Dalheimers hus

I Dalheimers hus inrymmer ett stort antal verksamheter, både kommunala, privata näringsidkare och föreningar. Här hittar du information om de verksamheter som har egna hemsidor, där du kan få veta mera.

Daglig verksamhet

På Dalheimers hus finns två dagliga verksamheter, Aktivitetcenter och Eldorado daglig verksamhet. 

Aktivitetcenter

Aktivitetcenter vänder sig till dig som drabbats av en förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom i vuxen ålder.

Du hittar mer information på Aktivitetcenters egen hemsida: 

Aktivitetcenter Dalheimers hus

Eldorado daglig verksamhet

Eldorado daglig verksamhet vänder sig till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning. 

Eldorado daglig verksamhet har inriktningen kultur och arbetar med teater, konst och musik. 

Du hittar mer information på Eldorado Daglig verksamhets egen hemsida: 

Eldorado daglig verksamhet

Eldorado resurscenter

Eldorado Resurscenter är ett centrum för aktivitet, kunskap och kultur för personer med svår intellektuell funktionsnedsättning, deras anhöriga och personal. Du kan besöka Eldorado Resurscenters aktivitets- och sinnesrum och delta i kultur- och fritidsaktiviteter. Som anhörig eller personal kan du ta del av utbildningar, få handledning eller komma på studiebesök.

Du hittar mer information på Eldorado resurscenters egen hemsida.

Eldorado resurscenter 

Anhörigstöd för dig som stödjer en person under 65 år

I Dalheimers hus finns anhörigstöd för dig som har en yngre närstående som på grund av sjukdom, missbruk, beroende, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning är i behov av ditt stöd. 

Du hittar mer information och kontaktuppgifter på hemsidan anhörigstöd nära dig.

Anhörigstöd nära dig


Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

I Dalheimers hus finns Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning som ger information och vägledning om vilket stöd som finns i samhället. På deras hemsida finns information om deras verksamhet och olika former av stöd till personer med funktionsnedsättning. 

Länk till Lotsarnas hemsida