Bild på Dalheimers hus

Aktuell information om renoveringen av Dalheimers hus


Publicerad 24 april 2023

Nämnden för funktionsstöd och lokalnämnden har nu beslutat att Dalheimers hus ska byggas om och renoveras. Det innebär att verksamheterna kommer att evakueras till Kustgatan 10 eller stängas helt under renoveringen. Här hittar du information om vad som är aktuellt just nu.

I dagsläget är planen att:

  • Föreningar med kontor i Dalheimers hus erbjuds ersättningslokaler på Kustgatan 10. 
  • Anhörigstöd, Lots och administrativ personal erbjuds ersättningslokaler på Kustgatan 10.
  • Restaurangen kommer att ha möjlighet att bedriva verksamhet i ersättningslokalerna.
  • På Kustgatan 10 finns konferensrum, så det kommer att vara möjligt för konferensverksamheten att ha mötesservice med fika och lunch.
  • Eldorado daglig verksamhet och Aktivitetcenter erbjuds tillfälliga ersättningslokaler på Kustgatan 10.
  • Korttidsboendet ska på sikt flytta till andra lokaler permanent.
  • Bassäng och gym kommer att stängas under renoveringstiden. 
  • Eldorado resurscenter kommer att kunna ha vissa aktiviteter på Kustgatan 10, men inte i lika stor omfattning som i Dalheimers hus. 

Den exakta tidsplanen är ännu inte fastställd.