Språkintroduktion Sprintus


Språkintroduktion Sprintus är utbildningen för dig som har en gymnasieexamen från ditt hemland och vill få grundläggande behörighet för att kunna söka till högskola och universitet. Inom utbildningen får du läsa svenska som andraspråk, och vid behov gymnasieämnen som exempelvis matematik och engelska.Du ska kunna visa dokument som styrker dina studier från hemlandet. Det gör du under första terminen och översatta dokument skickas till Universitets- och högskolerådet (UHR) för validering. Du måste vara under 20 år vid kursstart. Målet är att du ska uppnå grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier genom att få betyg i svenska som andraspråk, kurserna 1-3. Kursen motsvarar Tisus-testet (Test i svenska för universitets- och högskolestudier).

Om din utbildning

På Angeredsgymnasiet studerar du i en trevlig internationell miljö. På skolan går cirka 900 elever på olika program. Vi gör en studieplan med dig när du börjar. Vi planerar vilka ämnen du ska läsa och hur länge. Skolan har engagerade och välutbildade lärare med lång erfarenhet samt ett väl fungerande elevhälsoteam med specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolpsykolog och skolläkare. Vi har också ett skolbibliotek och ett café där det finns lärare som kan hjälpa dig med läxor och uppgifter.

Innehåll

Svenska som andraspråk
Kursen svenska som andraspråk indelas i fyra delar:

  1. Undervisning på nybörjarnivå
  2. Undervisning som motsvarar svenska som andraspråk 1
  3. Undervisning som syftar till att ge behörighet i svenska som andraspråk 2
  4. Undervisning som syftar till att ge behörighet i svenska som andraspråk 3

Undervisningen täcker bara en del av de kunskaper och färdigheter som krävs för ett godkänt resultat. Hemarbete, självstudier och ett aktivt förhållande till omvärlden är ett absolut nödvändigt komplement till undervisningen. Under kursens gång examineras elevernas språkutveckling och kunskaper fortlöpande med prov, muntliga och skriftliga redovisningar samt inlämningsuppgifter. Gränsen mellan kursdelarna är i viss mån flytande och överlappande, eftersom eleverna behöver olika lång tid att nå uppsatta mål. Betyg sätts när eleven bedöms ha inhämtat de kunskaper som motsvarar delkursernas mål.

Andra insatser

Utbildningen innebär att du vid behov får möjlighet att få betyg i matematik och engelska. Utbildningen ger också kunskaper om det svenska samhället, svensk historia och svensk kultur. Du erbjuds också möjlighet att komplettera andra ämnen för att få behörighet till universitets- och högskoleutbildningar. En förutsättning är språklig och ämnesmässig mognad, vilket till exempel innebär godkänt betyg på det nationella provet i svenska som andraspråk kurs 1. Skolan har också ett projekt med handbollsklubben Sävehof och Skanska som heter “Arenor som förenar”. Projektet handlar om att bygga broar och överbrygga barriärer- både fysiska och mentala.

Längd

Utbildningslängden varierar. En del elever behärskar redan svenska när de kommer till Sprintus. Andra kan varken svenska eller engelska. Motivation, disciplin och studiestrategier spelar också in. På grund av olika förutsättningar behöver elever olika lång tid. Utbildningen sträcker sig i första hand över 6 terminer. För elever som behöver längre tid kan den utökas.

Efter din utbildning

Efter genomförd utbildning får du ett gymnasieintyg. Detta ger dig möjlighet att söka vidare till högskole- och universitetsstudier. Tillsammans med studie- och yrkesvägledare får du möjlighet att planera dina fortsatta studier.

Ansökan

Du söker programmet genom att kontakta Slussen som är Göteborgs stads mottagningsenhet för nyanlända ungdomar sprakslussen@educ.goteborg.se

Observera att Sprintus endast finns på Angeredsgymnasiet.

Frågor om utbildningen? 

Du är välkommen att kontakta: 

Rektor 
Roger Bloom
E-post: roger.bloom@educ.goteborg.se
Telefon: 0706-601242 

Utbildningsledare
Humeira Jamei
E-post: humeira.jamei@educ.goteborg.se
Telefon: 0722-558226