Angeredsutmaningen


Angeredsgymnasiet är initiativtagare, tillsammans med företag i och utanför Angered, till något som kallas Angeredsutmaningen. Angeredsutmaningen har endast ett mål: Att fler ungdomar från förorten ska komma ut i arbete eller gå vidare efter gymnasiet till andra utbildningar. Detta gör vi tillsammans med både små och stora företag.

Angeredsutmaningen hjälper bland annat till med praktik, företagsmentorer, samarbeten och stipendier. Målsättningen är att fler ska få chansen att gå vidare med goda möjligheter till jobb eller en stark vilja att läsa vidare.

Få in foten på Estrella, Vinge och Skanska
Just nu är mer än 40 företag engagerade i Angeredsutmaningen. Eleverna på Ekonomiprogrammet får till exempel komma till Estrella flera gånger under sin utbildning för att se hur olika delar i ett företag fungerar. Advokatfirman Vinge delar varje år ut stipendier till elever som har tagit studenten och vill läsa vidare till jurist. Byggföretaget Skanska driver ett projekt där de, tillsammans med våra elever, tittar på hur man ska bygga en hållbar stad i framtiden. Du som väljer Angeredsgymnasiet får, genom Angeredsutmaningen, tillgång till ett kontaktnät som ger dig massor av möjligheter för framtiden.

Läs mer på angeredsutmaningen.se