Individuellt alternativ - IMA Praktiska


IMA praktiska innebär tre dagar praktik i veckan och två dagar i skolan där du läser grundskoleämnen och yrkeskurser. Din lärare och handledare kommer följa din utveckling både i skolan och under praktiken. Utbildningen gör dig redo för arbetslivet eller vidare studier.

Om din utbildning

På Angeredsgymnasiet studerar du i en trevlig internationell miljö. På skolan går cirka 900 elever på olika program. Vi gör en studieplan med dig när du börjar. Vi planerar vilka ämnen du ska läsa och hur länge. Skolan har engagerade och välutbildade lärare med lång erfarenhet samt ett väl fungerande elevhälsoteam med specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolpsykolog och skolläkare. Vi har också ett skolbibliotek och ett café där det finns lärare som kan hjälpa dig med läxor och uppgifter.

Innehåll

Utbildningen innehåller tre dagar praktik och två dagar studier på skolan där du läser kärnämnen som du saknar betyg i, och hela eller delar av gymnasieskolans kurser samt två yrkeskurser per läsår.

  • Svenska som andraspråk
  • Matematik
  • Engelska
  • Service & bemötande
  • Branschkunskap
  • Körkortsteori

Andra insatser

Det kan också ingå motivationsinsatser där vi fokuserar på självförtroende, motivation och socialisering. Vår miljö hjälper dig att bygga relationer och få ett ökat förtroende för skolan, allt för att du ska få ett större intresse för vidare utbildning eller att komma ut i arbetslivet.

Längd

IMA praktiska är en tvåårig utbildning för dig som vill lära dig ett yrke samt behöver komplettera dina betyg i kärnämnena från grundskolan.

Efter din utbildning

Efter genomförd utbildning får du ett gymnasieintyg. Detta ger dig möjlighet att blir anställd och börja jobba eller att söka vidare till yrkesintroduktion, programinriktat val, ett nationellt program, folkhögskola eller vuxenutbildning. Tillsammans med studie- och yrkesvägledare får du möjlighet att planera dina fortsatta studier.

Ansökan

Du söker programmet tillsammans med din studie- och yrkesvägledare.

Frågor om utbildningen?

Du är välkommen att kontakta:

Rektor
Roger Bloom
E-post: roger.bloom@educ.goteborg.se
Telefon: 0706-601242

Utbildningsledare
Humeira Jamei
E-post: humeira.jamei@educ.goteborg.se
Telefon: 0722-558226