Individuellt alternativ (IMA)


Individuellt alternativ (IMA) är till för dig som vill bli behörig till ett nationellt program, ett annat introduktionsprogram eller vill hitta alternativa vägar till yrkeslivet. Hos oss på Angeredsgymnasiet har vi flera varianter och inriktningar av IMA. Angeredsgymnasiet är en skola med stort engagemang för dig som är i behov av en trygg studiemiljö med förstärkt vuxenstöd i form av två mentorer och dubbelbemanning.

Inriktningar

På Angeredsgymnasiet IMA erbjuder vi flera inriktningar för att utbildningen ska passa just dig och dina behov.

IMA är för dig som behöver komplettera dina betyg från grundskolan och utbildningen kan pågå mellan 1-3 år. Dina individuella mål med utbildningen bestämmer vilka kurser du ska läsa. Utbildningen innehåller grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i, och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå motivationsinsatser eller praktik. Vi fokuserar på självförtroende, motivation och socialisering (SMS). Vår miljö hjälper dig att bygga relationer och få ett ökat förtroende för skolan, allt för att du ska få ett större intresse för vidare utbildning eller jobb. På IMA allmän har vi tre olika inriktningar för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

IMA teoretiska 

IMA teoretiska  innebär skola fem dagar i veckan och vänder sig till dig som behöver läsa in flera ämnen från grundskolan. Tillsammans med din mentor tar ni fram en individuell studieplan som passar just dig och dina behov
Läs mera om IMA teoretiska.

IMA praktiska

IMA praktiska innebär tre dagar praktik i veckan och två dagar i skolan där du läser grundskoleämnen och yrkeskurser. Din lärare och handledare kommer följa din utveckling både i skolan och under praktiken. Utbildningen gör dig redo för arbetslivet eller vidare studier.
Läs mera om IMA praktiska

IMA SVA (svenska som andraspråk)

IMA SVA (svenska som andraspråk) är för dig som behöver extra stöttning i ämnet svenska. Utöver svenska läser du även ämnen som du saknar betyg i. Målet är att du ska bli redo för vidare utbildning eller arbetslivet.

IMA ESA (extra stöd och anpassning)

IMA ESA riktar sig till dig som är i behov av en trygg studiemiljö i en mindre grupp. Du är också i behov av mer vuxenstöd och extra stöd i din undervisning. Därför är lektionerna oftast dubbelbemannade med två pedagoger. Du går i en klass med högst 15 elever och ditt schema brukar starta och sluta samma tider varje dag utan håltimmar. Vi erbjuder även IMA ESA SVA, svenska som andraspråk. Det är för dig som behöver fler studietimmar i svenska och extra stöttning i att utveckla språket.
Läs mera om IMA ESA (extra stöd och anpassning)