Elevhälsan

Elevhälsa är vårt samlingsnamn på all den personal som arbetar med hälsa och omsorg för eleverna på Angeredsgymnasiet. Elevhälsan finns för att det ska kännas tryggt att gå på Angeredsgymnasiet.

Rektorsområde 1: Vård- och omsorgsprogrammet, Handelsprogrammet, IMY VO, Yrkespaketet,  Lärling

Rektor
Agneta Wessman Alsin
mobil: 0702-47 36 33
e-post: agneta.wessman.alsin@educ.goteborg.se

Skolsköterska
AnnaLena Tennby
mobil:0766-975945
e-post: annalena.tennby@educ.goteborg.se

Kurator
Lina Arvidsson
mobil: 0722-554726
e-post: lina.arvidsson@educ.goteborg.se

Specialpedagog
Elma Selmanovic
mobil: 0728-567690
e-post: elma.selmanovic@educ.goteborg.se


Rektorsområde 2: Samhällsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Lärcentrum

Rektor
Aase Quist
Programansvar: SA, EK, NA och Lärcentrum
Mobil: 0705-203984
E-post: aase.quist@educ.goteborg.se

Skolsköterska
Anette Eklind Darberg
mobil:  0735-968246
e-post: anette.darberg@educ.goteborg.se

Kurator
Mats Fahlström
mobil: 0765-293372
e-post: mats.fahlstrom@educ.goteborg.se

Specialpedagog
Nadja Charafi Balmér
Mobil: 0705-283453
e-post: nadja.charafi.balmer@educ.goteborg.se

 

Rektorsområde 3: IMS, IMA, Sprintus

Rektor
Roger Bloom
mobil: 0706- 60 12 42
e-post: roger.bloom@educ.goteborg.se

Skolsköterska
Ann-Sofi Sjöberg
Mobil: 0735-181329
e-post: ann-sofie.sjoberg@educ.goteborg.se

Kuratorer
Malin Sjöberg
mobil: 0705-243606
e-post: malin.sjoberg@educ.goteborg.se

Specialpedagoger
Filip Nilsson
mobil: 0725-465216
e-post: filip.nilsson@educ.goteborg.se

 

Rektorsområde 4: Riksgymnasiet för rörelsehindrade, Mioskolan

Rektor 
Calina Folme
mobil: 0702- 15 31 90
e-post: calina.folme@educ.goteborg.se

Skolsköterska
Marianne Kristiansson Frykvall 
mobil: 0735-210861
e-post: marianne.frykvall@educ.goteborg.se

Kuratorer - Mioskolan
Viktoria Sahlin
mobil: 0765-192819
e-post: viktoria.sahlin@educ.goteborg.se 

Mia Sundkvist
mobil: 0736-662458

Specialpedagoger  - RG
Maria Grip 
mobil: 0790-621324
e-post: maria.grip@educ.goteborg.se

Sara Ekdahl
mobil: 0728-553128
e-post: sara.ekdahl@educ.goteborg.se

Specialpedagog — Mioskolan
Carin Örn
mobil: 0702-835026
e-post: carin.orn@educ.goteborg.se

Utvecklingsledare Mioskolan
Annicka Sannlind
mobil: 0767-68 60 62
e-post: annicka.sannlind@educ.goteborg.se