Foto Rickard Strid

Försäljning och service - Lärling


Du kan läsa Försäljning- och serviceprogrammet som lärlingsutbildning. Det innebär att du får samma utbildning som skolförlagd med samma möjlighet till gymnasieexamen och grundläggande behörighet till universitet och högskola, men att du är på en arbetsplats och lär dig yrkeskunskaperna tre dagar i veckan.

Lärlingsutbildning

Försäljnings- och serviceprogrammet passar dig som vill arbeta med till exempel inköp, försäljning eller marknadsföring. Goda kunskaper om handel och ekonomi är dessutom till nytta i många andra arbeten. 

När du läser programmet som lärling är minst hälften av utbildningen arbetsplatsförlagt lärande, så kallat APL. Du kan därför skaffa bra kontakter med arbetslivet och har mycket goda jobbmöjligheter efter gymnasiet.

Att gå en lärlingsutbildning innebär:

  • två dagar i skolan och tre dagar på jobbet.
  • teoretiska ämnen i lärlingsklass med lärlingar från olika yrkesprogram.
  • samma krav som en skolförlagd yrkesutbildning.
  • möjlighet att välja till grundläggande högskolebehörighet.
  • att du skaffar dig en yrkesexamen och arbetslivserfarenhet.

Vad får du göra på utbildningen?

Du lär dig försäljningsteknik, service och marknadsföring. Här ingår att känna till hur företag och förvaltningar är uppbyggda och fungerar. Du ska få kunskaper om vad det innebär att starta och driva företag.

Du får lära dig att använda all den nya teknik som idag finns inom försäljning, exempelvis datoriserade kassasystem, olika ekonomi- och administrativa program och annan informationsteknik.

Vad kan du bli?

Du kan till exempel arbeta som säljare/inköpare i en butik eller på ett företags försäljnings/inköp-avdelning, marknadsförare, kundtjänstmedarbetare.