Samhällsvetenskap

Är du intresserad av politik, bistånd, människor och samhällsfrågor? Siktar du på att läsa vidare till polis, socionom, personalvetare eller varför inte lärare? Då är detta programmet för dig. Samhällsvetenskapsprogrammet är ett av gymnasieskolans bredaste program som förbereder dig för en mängd olika intressanta möjligheter att läsa vidare.

På samhällsprogrammet får du utveckla din förmåga att tolka, förstå och förklara det som händer i samhället. Du kommer att studera samhällets organisation och funktion. Du kommer att tränas i att angripa olika problem på ett vetenskapligt sätt. Du lär dig också förstå vår nutid vilket ger dig bättre möjlighet att påverka samhället idag såväl som i framtiden. Samhällsvetenskapsprogrammet är ett studieförberedande program som ger dig en bred bas för att läsa vidare. Litteratur- och språkstudier är viktiga delar för att kunna ta del av andra kulturer, människor och samhällen. Det förbereder dessutom för möjligheten att studera vidare utomlands.

På Angeredsgymnasiet erbjuder vi fördjupningen Samhällskunskap som ger dig ytterligare fördjupning i de samhällsvetenskapliga ämnena. Allt för att ge dig en fast grund att stå på när du ska vidare efter gymnasiet. Självklart får du tillgång till egen dator för dina studier då all vår undervisning bygger på tillgång till digitala källor och modern pedagogik.

På samhällsprogrammet driver vi idag projekt med bland andra Chalmers och Centrum för urbana studier. Vi arbetar även med studentutbyte med Uganda.