Riksgymnasiet Göteborg

Har du ett rörelsehinder och vill studera i Göteborg? Då är Riksgymnasiet ett alternativ för dig! Du får under din skolgång stöd av elevassistenter, habilitering på ditt schema och möjlighet att bo på ett av våra elevhem.

Riksgymnasiet är en del av Angeredsgymnasiet och är anpassat för dig med stora rörelsehinder. Verksamheten har tre delar: Skola, habilitering och elevhem. Skolan anpassas efter dina behov och studietiden är därför vanligtvis fyra år. Du kan välja mellan att studera i en mindre grupp på Riksgymnasiet eller på en annan kommunal skola i Göteborg. Oavsett vad du väljer får du all den stöttning du behöver. Du får habiliteringsinsatser under skoldagen, elevassistans och möjlighet att bo på elevhem nära skolan.  

Behörighet 

Alla ungdomar med ett svårt rörelsehinder har rätt att få utbildning vid Riksgymnasiet för Rörelsehindrade om de: 

  • har slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande 

  • kan börja på utbildningen senast under det första kalenderhalvåret det år då de fyller 21 år 

Liten grupp vid Riksgymnasiet 

För dig som väljer att läsa i liten grupp vid Riksgymnasiet i Göteborg erbjuder skolan Estetiska programmet med inriktningarna estetik och media eller musik. Som elev har du även möjlighet att läsa Individuellt alternativ. Det innebär att du läser grundskolekurser, men även kurser utifrån dina intressen. Syftet med programmet är att du ska bli redo för nästa steg i din gymnasieutbildning. Du som läser på Riksgymnasiet får dina habiliteringstider inlagda på skolschemat och du har alltid tillgång till elevassistans på lektionerna.  

Program vid kommunal skola 

Riksgymnasiet för Rörelsehindrade har samarbetsavtal med alla kommunala skolor i Göteborg. Det innebär att du kan välja att studera vid ett gymnasieprogram på annan skola. Oavsett hur du väljer att läsa får du tillgång till Riksgymnasiets elevassistans. Du erbjuds habiliteringsinsatser under skoldagen, utifrån dina behov och önskemål.  

Mer information och kontakt

Information om ansökan finner du på Specialpedagogiska Skolmyndighetens hemsida www.spsm.se

Om du vill läsa mer om oss kan du klicka på länken nedan. Då kommer du direkt till vår hemsida.

Riksgymnasiet i Göteborgs hemsida

Rektor

Calina Folme
Mobil: 0702-15 31 90
E-post: calina.folme@educ.goteborg.se