Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Angeredsgymnasiets plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling läsår 2023/2024