Att ta emot en lärling


Utbildningsformen bygger på ett samarbete mellan skolan och olika verksamheter eller företag och syftar till att ge eleven en möjlighet att inhämta sina yrkeskunskaper i arbetslivet.

Vad innebär det att vara lärling?

Tre dagar på praktikplatsen och två dagar i skolan, vilket innebär att mer än halva utbildningen är på en arbetsplats.
De praktiska momenten i yrkeskurserna görs på praktikplatsen med hjälp av en handledare.

Vad innebär det att ta emot en lärling?
Att ta emot en elev från gymnasial lärling eller lärlingsliknande utbildning innebär att man tar emot en elev som har mycket lite erfarenhet från yrkeslivet.
En handledare med erfarenhet och kompetens inom yrkesområdet ska utses.
Yrkesläraren har löpande kontakt med praktikplatsen genom telefon, mejl och arbetsplatsbesök. Minst två gånger per termin genomförs bedömningssamtal (s.k. Trepartssamtal, handledare, elev och yrkeslärare)
Ett statsbidrag berättigar verksamheten som tagit emot en lärlingselev att söka hos skolan efter varje termin.

Handledarrollen

Att ta emot en elev är en rolig och stimulerande uppgift, men det är inte alltid lätt att veta hur man ska förhålla sig som handledare, om man inte har haft en elev tidigare. Följande punkter kan vara värda att tänka på:

  • Du är en förebild och kunnig yrkesman/yrkeskvinna
  • Du är den som delegerar uppgifter och ansvar, men också den som ger stöd och trygghet
  • Du kan ibland bli elevens ”mamma” eller ”pappa”, men ska inte ta på dig en roll som du inte klarar av. Då måste du vända dig till skolan för att få råd och hjälp.
  • Du är yrkeslärarens hjälp och stöd i bedömningen av elevens utveckling och kunskaper.

Tänk på att alla inte lär sig på samma sätt. Fundera gärna över vilka olika sätt det finns att lära sig ett moment.
Alla behöver träna för att bli duktiga på något. Att göra fel är en del av lärandet. Ta därför tillfället i akt och prata om det som hände och vänd det till något positivt. Kan eleven lära sig något av det som hände?

Glöm inte att återkoppla till eleven när han/hon har utfört en uppgift. Ge beröm när eleven gör något bra och konstruktiv kritik när det behövs.