Språkintroduktion Fortsättning


Språkintroduktion fortsättning är för dig som gått i svensk skola i några år och behöver utveckla svenska språket samtidigt som du läser andra grundskoleämnen du behöver för vidareutbildning.

Om din utbildning

På Angeredsgymnasiet studerar du i en trevlig internationell miljö. På skolan går cirka 900 elever på olika program. Vi gör en studieplan med dig när du börjar. Vi planerar vilka ämnen du ska läsa och hur länge. Skolan har engagerade och välutbildade lärare med lång erfarenhet samt ett väl fungerande elevhälsoteam med specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolpsykolog och skolläkare. Vi har också ett skolbibliotek och ett café där det finns lärare som kan hjälpa dig med läxor och uppgifter.

Innehåll

På språkintroduktion fortsättning på Angeredsgymnasiet kan vi erbjuda följande ämnen:

 • Svenska som andraspråk
 • Matematik
 • Engelska
 • Idrott och hälsa (simkurs erbjuds dem som inte kan simma)
 • Musik
 • Bild
 • Religion
 • Geografi
 • Historia
 • Samhällskunskap
 • Fysik
 • Biologi
 • Kemi
 • Teknik

Vilka ämnen/kurser du läser beror på vad du behöver och vad du har för mål med din utbildning. Du kan även få studera modersmål samt få studiehandledning på ditt modersmål. Utöver det finns det även möjlighet för dig att förbereda dig för körkortet.

Andra insatser

På Språkintroduktion deltar du även i en studiemotiverande kurs som heter Mina studier - beroende på vilken grupp du placeras i. Skolan har också ett projekt med handbollsklubben Sävehof och Skanska som heter “Arenor som förenar”. Projektet handlar om att utveckla kunskapen om ledarskap och hälsa. Skolan har också ett samarbete med Kulturhuset Blå Stället som är skolans grannar.

Längd

På språkintroduktion fortsättning brukar man studera 1–4 år.

Efter din utbildning

Efter genomförd utbildning får du ett gymnasieintyg. Detta ger dig möjlighet att söka vidare tillyrkesintroduktion, programinriktat val, individuellt alternativ, ett nationellt program, folkhögskola eller vuxenutbildning. Tillsammans med studie- och yrkesvägledare får du möjlighet att planera dina fortsatta studier.

Ansökan

Du söker programmet tillsammans med din studie- och yrkesvägledare.
Observera att det inte går att söka språkintroduktion på en särskild skolenhet utan du blir placerad på en skola.

Frågor om utbildningen? 

Du är välkommen att kontakta: 

Rektor 
Roger Bloom
E-post: roger.bloom@educ.goteborg.se
Telefon: 0706-601242 

Utbildningsledare
Humeira Jamei
E-post: humeira.jamei@educ.goteborg.se
Telefon: 0722-558226