Foto: Rickard Strid

Yrkesintroduktion Försäljning- och service


Yrkesintroduktion Försäljning och service är en utbildning för dig som vill arbeta inom försäljning- och servicebranschen eller som vill bli behörig till nationellt program inom Försäljning och service. Du läser de grundskoleämnen du saknar betyg i för att kunna gå vidare till annan utbildning, arbetslivet eller annan verksamhet.

Innehåll

På IMY Försäljning och service kan du läsa följande ämnen/kurser:

  • Branschkunskap inom handel
  • Servicekunskap 1
  • Praktisk marknadsföring 1
  • Samt grundskoleämnen så som svenska, matematik, engelska, samhällskunskap mm.

Vilka ämnen/kurser beror på vilka du saknar godkända betyg i för behörighet till ett yrkesprogram på gymnasiet.

APL/ praktik

Du har möjlighet att göra 4 veckors praktik eller en arbetsplatsförlagd utbildning (APL) med inriktning Försäljning och service.

Efter din utbildning

Målet med utbildningen är att du ska få behörighet till försäljnings- och serviceprogrammet, vuxenutbildning eller etablering i arbetslivet.

Ansökan

Du söker till programmet tillsammans med din studie- och yrkesvägledare för enskild
Du söker till programmet via ansökningssystemet INDRA- gruppbaserad

Frågor om utbildningen?

Du är välkommen att kontakta:
Anna Bezanoska
Utbildningsledare E-post: anna.bezanoska.@educ.goteborg.se
Mobil: 072-554 65 11