Språkintroduktion Nybörjare

Språkintroduktion nybörjare är en undervisning speciellt anpassad för dig som är ny i Sverige. Här hjälper vi dig utveckla det svenska språket. Vi fokuserar på att lära dig läsa, skriva och prata svenska. Dessa förmågor är mycket viktiga i samhället. Inom utbildningen får du utöver svenskan som andraspråk läsa andra grundskoleämnen du behöver för vidare utbildning.

Om din utbildning

På Angeredsgymnasiet studerar du i en trevlig internationell miljö. På skolan går cirka 900 elever på olika program. Vi gör en studieplan med dig när du börjar. Vi planerar vilka ämnen du ska läsa och hur länge. Skolan har engagerade och välutbildade lärare med lång erfarenhet samt ett väl fungerande elevhälsoteam med specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolpsykolog och skolläkare. Vi har också ett skolbibliotek och ett café där det finns lärare som kan hjälpa dig med läxor och uppgifter.

Innehåll

På språkintroduktion nybörjare på Angeredsgymnasiet kan vi erbjuda följande ämnen:

  • Svenska som andraspråk
  • Matematik
  • Engelska
  • SO/NO (samhälls- och naturorienterande ämnen)
  • Bild
  • Musik
  • Idrott och hälsa (simkurs erbjuds dem som inte kan simma)

Vilka ämnen/kurser du läser beror på vad du behöver och vad har du för mål med din utbildning. Du kan även få studera modersmål samt få studiehandledning på ditt modersmål.

Andra insatser

På Språkintroduktion deltar du även i en studiemotiverande kurs som heter Mina studier. Skolan har också ett samarbete med Kulturhuset Blå Stället som är skolans grannar.

Längd

På språkintroduktion nybörjare brukar man studera 1–2 år.

Efter din utbildning

Efter genomförd utbildning får du ett gymnasieintyg. Detta ger dig möjlighet att söka vidare till språkintroduktion fortsättning, yrkesintroduktion, programinriktat val, individuellt alternativ, ett nationellt program, folkhögskola eller vuxenutbildning. Tillsammans med studie- och yrkesvägledare får du möjlighet att planera dina fortsatta studier.

Ansökan

Du söker programmet tillsammans med din studie- och yrkesvägledare.
Observera att det inte går att söka språkintroduktion på en särskild skolenhet utan du blir placerad på en skola.

Frågor om utbildningen? 

Du är välkommen att kontakta: 

Rektor 
Roger Bloom
E-post: roger.bloom@educ.goteborg.se
Telefon: 0706-601242 

Utbildningsledare
Humeira Jamei
E-post: humeira.jamei@educ.goteborg.se
Telefon: 0722-558226