Språkintroduktion

Vi hjälper dig att stärka dina kunskaper i svenska. Du får möjlighet att kombinera dina studier i svenska med grundskoleämnen. Detta ger dig möjlighet att söka vidare till gymnasieskolans olika program. På språkintroduktion läser du 1-4 år. Hur lång tid du studerar beror på vilken skolbakgrund du har och vilket mål du har med din utbildning. På Angeredsgymnasiet har vi tre olika språkintroduktionsprogram, samt Sprintus

Språkintroduktion nybörjare

Språkintroduktion nybörjare är en särskild undervisningsgrupp speciellt anpassad för dig som är ny i Sverige. Här hjälper vi dig att utveckla det svenska språket. Du läser svenska, matematik och engelska. Du läser också en introduktion till samhälls- och naturorienterande ämnen. Andra ämnen som ingår är bild, idrott och musik. Utöver det deltar du i en studiemotiverande kurs som heter Mina studier. Du har även möjlighet att läsa modersmål, få studiehandledning och att förbereda dig inför körkortet.
Läs mera om Språkintroduktion nybörjare

Språkintroduktion litteracitet

Språkintroduktion litteracitet är en särskild undervisning som är speciellt anpassad för dig som inte gått i skolan alls, eller bara under en kort tid. Vi fokuserar på att lära dig läsa, skriva och prata svenska. Dessa förmågor är mycket viktiga i samhället. Du läser svenska, matematik och engelska. Du läser också en introduktion till samhälls- och naturorienterande ämnen. Andra ämnen som ingår är bild, idrott och musik. Utöver det deltar du i en studiemotiverande kurs som heter Mina studier. Du har även möjlighet att läsa modersmål, få studiehandledning och att förbereda dig inför körkortet.
Läs mera om Språkintroduktion litteracitet

Språkintroduktion fortsättning

Språkintroduktion fortsättning är för dig som gått i svensk skola i några år och behöver utveckla svenska språket samtidigt som du läser andra grundskoleämnen. Efter utbildningen kan du söka vidare till en andra studier: antingen inom gymnasiet eller vuxenutbildningen. Tillsammans med en studie- och yrkesvägledare får du planera dina fortsatta studier.
Läs mera om pråkintroduktion fortsättning

Språkintroduktion Sprintus

Språkintroduktion Sprintus är utbildningen för dig som har en gymnasieexamen från ditt hemland och vill få grundläggande behörighet för att kunna söka till högskola och universitet. Inom utbildningen får du läsa svenska som andraspråk, och vid behov gymnasieämnen som exempelvis matematik och engelska.
Språkintroduktion Sprintus