APL


På alla yrkesprogram ingår minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det innebär att du lär dig praktiska färdigheter inom din valda profil direkt på en arbetsplats. Dessa veckor fördelas olika på programmen beroende på vad som passar verksamheten bäst.