Om skolan

Vi på Angeredsgymnasiet är erkänt bra på att hjälpa våra elever att lyfta sig och lyckas med skolarbetet. Men vi erbjuder dessutom olika typer av stöd och hjälp för dig som behöver extra hjälp för att komma uppåt, framåt.

Trivsel och trygghet i skolan

Vi vill att du ska trivas och känna trygghet i skolan, det ökar dina chanser att få goda studieresultat. I skolan finns flera personalkategorier som enbart arbetar med elevers hälsa och trivsel.

Här finns skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, studie-och yrkesvägledare och fritidsledare. Tillsammans arbetar de på olika sätt för att du ska må bra och hitta motivation i dina studier.

För att skolan ska vara en trygg miljö för våra elever och anställda är alla våra entréer och korridorer kameraövervakade dygnet runt. Allt inspelat material sparas i upp till och med 30 dagar efter inspelning.

Läxhjälp i Kunskapsportalen

Kunskapsportalen är en studieverkstad där utbildade pedagoger finns på plats för att hjälpa dig med de pedagogiska behov du har för stunden. Kunskapsportalen ligger mitt i skolan och är öppen under i stort sett hela skoldagen.

Extra vuxenstöd om du behöver det

GPS (guide på skolan) är ett extra vuxenstöd som du själv kan önska eller bli rekommenderad till. Guidens uppgift är att hjälpa dig formulera korta, nåbara mål, så att du får lättare att se framgångar med ditt arbete i skolan. Ambitionen är att med små steg hela tiden komma framåt, för att du till slut ska nå det stora målet med tiden på gymnasiet – nämligen att genomföra din utbildning på ett så framgångsrikt sätt som möjligt.

Anpassad skolgång via Lärcentrum

På Lärcentrum Angered erbjuds du, som är i behov av extra anpassningar, läsa de högskoleförberedande programmen SA, NA, EK. Du som är behörig för programinriktat val med inriktning SA, EK och NA (och du som läser på individuellt alternativ med studieplan som innehåller flera gymnasiekurser) kan också läsa på Lärcentrum.

Vi hjälper dig att bli behörig

Om du saknar något betyg från grundskolan, kanske flera, behöver du läsa upp dem för att bli behörig till ett nationellt program. Angeredsgymnasiet erbjuder flera olika introduktionsprogram. Vi har också de rätta metoderna för dig som behöver förbättra dina kunskaper i svenska språket