Information till handledare på APL-platser

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är inte bara en allmän praktik utan ska vara utbildning som är förlagd till en arbetsplats. Eleverna genomför alltså delar av sina kurser ute på en arbetsplats i stället för på skolan. På arbetsplatsen ska det finnas en handledare som hjälper eleven till rätta och som håller kontakt med den lärare som är ansvarig från skolans sida.

 Eleverna genomför alltså delar av sina kurser ute på en arbetsplats i stället för på skolan. På arbetsplatsen ska det finnas en handledare som hjälper eleven till rätta och som håller kontakt med den lärare som är ansvarig från skolans sida.