Introduktionsprogram

Om du saknar något betyg från grundskolan, kanske flera, behöver du läsa upp dem för att bli behörig till ett nationellt program. Saknar du bara några få betyg kan du läsa in behörighet samtidigt som du börjar studera på något av våra gymnasieprogram. På så vis tappar du inte farten utan kan fortsätta studera tillsammans med dina jämnåriga. Om du behöver förbättra dina kunskaper i svenska språket för att kunna börja på gymnasiet har vi de rätta metoderna.

Yrkesintroduktion Vård  och omsorg

Vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram på gymnasiet.

Du har möjlighet att göra praktik eller en arbetsplatsförlagd utbildning (APL) med inriktning Vård och omsorg.

Vi hjälper dig att finna just vad du är intresserad av och anpassar oss för de behov som du har för att lyckas med dina studier och din praktik.

Programmet leder efter ett år till vidare studier på Vård- och omsorgsprogrammet.


Yrkesintroduktion Försäljning- och service

Vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram på gymnasiet.
Du har möjlighet att göra praktik eller en arbetsplatsförlagd utbildning (APL) med inriktning Försäljning och service. Vi hjälper dig att finna just vad du är intresserad av och anpassar oss för de behov som du har för att lyckas med dina studier och din praktik.

Programmet leder efter ett år till vidare studier på Försäljning- och serviceprogrammet.


Språkintroduktion

Språkintroduktion fortsättning är för dig som kommit lite längre i svenska språket. Hos oss får du hjälp med att stärka dina kunskaper i svenska. Du får möjlighet att kombinera dina studier i svenska med grundskoleämnen. Detta ger dig möjlighet att söka vidare till gymnasieskolans olika program. Tillsammans med studie- och yrkesvägledare får du möjlighet att planera dina fortsatta studier. På Angeredsgymnasiet har vi tre olika språkintroduktionsprogram. Klicka på länkarna för att läsa mer om dem, och för att skriva ut informationen. 

Programinriktat val

Programmet är en inriktning mot ett nationellt program. Tanken är att du, så snart du är klar med de grundskoleämnen du saknar, ska kunna gå vidare till ett nationellt program.

Behörighetskraven är att du måste ha godkända betyg i svenska eller svenska som andra språk och i engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen eller i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Programmet kan vara ett förberedande år inför ett nationellt program eller vara integrerat i ett nationellt program. Beroende på  vad som står i din individuella studieplan läser du, förutom grundskoleämnen, ett antal gymnasiekurser på aktuellt nationellt program.

Yrkespaket

Yrkespaket är en utbildning för dig som går på ett introduktionsprogram. Du får lära dig grunderna i ett yrke som du vill jobba med. Du läser en kombination av gymnasiekurser och grundskoleämnen som gör att du kan söka jobb inom yrket. Utbildningen är vanligtvis två år. Du söker till ett yrkespaket genom att ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare.

På Angeredsgymnasiet har vi yrkespaketen Butiksmedarbetare och Vårdbiträde. 

Yrkespaket Butiksmedarbetare

Yrkespaket Butikssäljare förbereder dig för att söka jobb inom företag som har försäljning av tjänster och produkter. Du behöver vara serviceinriktad och ha ett gott bemötande. Du läser en kombination av gymnasiekurser som gör att du kan söka jobb inom yrket.

Här kan du läsa mer om utbildningen Yrkespaket Butiksmedarbetare

Yrkespaket Vårdbiträde

Yrkespaket Vårdbiträde förbereder dig för att söka jobb inom vård och omsorg. Du behöver tycka om att arbeta med att hjälpa människor. Du läser en kombination av gymnasiekurser som gör att du kan söka jobb inom yrket. Utbildningen är två år. 

Här kan du läsa mer om utbildningen Yrkespaket Vårdbiträde.


Individuellt alternativ (IMA)

Denna utbildning kan pågå mellan ett år och upp till tre år. Dina individuella mål med din utbildning bestämmer vilka kurser du ska läsa. Utbildningen innehåller grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå motivationsinsatser eller praktik

Vi fokuserar på självförtroende, motivation och socialisering (SMS) och arbetar för att skapa en miljö som gör det möjligt för dig att bygga relationer och stärka förtroendet för skolan för att du ska få ett större intresse för vidare utbildning eller jobb. 

Skoldagen är sammanhållen, startar alltid samma tid och har hemklassrum. vi kan också erbjuda en mindre grupp för dig som är i större behov av lugn och ro.

I arbetslaget finns läs- och skrivpedagoger, matematik- och socialpedagog och vi har ett nära samarbete med skolans elevhälsa och en god kontakt med alla elevers vårdnadshavare.

Här kan du läsa mer om utbildningen Individuellt alternativ (IMA) och skriva ut informationen.