Foto: Rickard Strid

Introduktionsprogram


Om du saknar betyg från grundskolan, måste du läsa upp dem för att bli behörig till ett nationellt program. Kan innebära att om det bara är några få betyg som fattas, kan du läsa in behörigheten samtidigt som du börjar på något av våra gymnasieprogram. På så vis tappar du inte farten utan kan fortsätta studera tillsammans med dina jämnåriga. Eller om du behöver förbättra dina kunskaper i svenska språket för att kunna börja på gymnasiet har vi de rätta metoderna

Yrkesintroduktion Vård och omsorg

Vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram på gymnasiet.
Du har möjlighet att göra praktik eller en arbetsplatsförlagd utbildning (APL). Vi hjälper dig att hitta just
det du är intresserad av och anpassar oss efter de behov du har för att lyckas med dina studier och din praktik.
Programmet leder efter ett år till vidare studier på Vård- och omsorgsprogrammet.

Yrkesintroduktion Försäljning- och service

Vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram på gymnasiet.
Du har möjlighet att göra praktik eller en arbetsplatsförlagd utbildning (APL). Vi hjälper dig att hitta just
det du är intresserad av och anpassar oss efter de behov du har för att lyckas med dina studier och din
praktik. Programmet leder efter ett år till vidare studier på Försäljning- och serviceprogrammet.

Programinriktat val

Vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett nationellt program på gymnasiet. Behörighetskraven är att du måste ha godkända betyg i svenska eller svenska som andra språk och i engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen eller i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.
Programmet kan vara ett förberedande år inför ett nationellt program, eller vara integrerat i ett nationellt program. Beroende på vad som står i din individuella studieplan läser du, förutom grundskoleämnen, ett antal gymnasiekurser på aktuellt nationellt program.

Yrkespaket

Yrkespaket är en utbildning för dig som går på ett introduktionsprogram. Du får lära dig grunderna i ett yrke som du vill jobba med. Du läser en kombination av gymnasiekurser och grundskoleämnen som gör att du kan söka jobb inom yrket. Utbildningen är vanligtvis två år. Du söker till ett yrkespaket genom att ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare. På Angeredsgymnasiet har vi yrkespaketen Butiksmedarbetare och Vårdbiträde.

Yrkespaket Butiksmedarbetare

Yrkespaket Butikssäljare förbereder dig för att söka jobb inom företag som har försäljning av tjänster och
produkter. Du behöver vara serviceinriktad och ha ett gott bemötande. Du läser en kombination av gymnasiekurser som gör att du kan söka jobb inom yrket.

Programbeskrivning

Yrkespaket Vårdbiträde

Yrkespaket Vårdbiträde förbereder dig för att söka jobb inom vård och omsorg. Du behöver tycka om att arbeta med att hjälpa människor. Du läser en kombination av gymnasiekurser som gör att du kan söka jobb inom yrket. Utbildningen är två år.

Programbeskrivning

Individuellt alternativ (IMA)

vänder sig till dig som ä vill bli behörig till ett nationellt program, ett annat introduktionsprogram eller vill hitta alternativa vägar till yrkeslivet. Hos oss på Angeredsgymnasiet har vi flera varianter och inriktningar av IMA. Angeredsgymnasiet är en skola med stort engagemang för dig som är i behov av en trygg studiemiljö med förstärkt vuxenstöd i form av två mentorer och dubbelbemanning.

Programbeskrivning

Språkintroduktion

Vi hjälper dig att stärka dina kunskaper i svenska. Du får möjlighet att kombinera dina studier i svenska med grundskoleämnen. Detta ger dig möjlighet att söka vidare till gymnasieskolans olika program. På språkintroduktion läser du 1-4 år. Hur lång tid du studerar beror på vilken skolbakgrund du har och vilket mål du har med din utbildning. På Angeredsgymnasiet har vi tre olika språkintroduktionsprogram, samt Sprintus

Programbeskrivning