Bilden visar en kvinna i rullstol samt hennes vårdare. Foto Ciprian Gorga

Vård och omsorg

Vill du jobba med människor? Kan du tänka dig ett jobb inom sjukvård, psykiatri eller äldreomsorg? Då är Vård- och omsorgsprogrammet rätt program för dig. På Vård- och omsorgsprogrammet kombinerar du studier i omsorgsarbete, psykologi, psykiatri och allmänna ämnen som språk och samhällsvetenskap med praktik inom olika delar av vårdsektorn. Du får utveckla dina kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.

Programmet leder till en yrkesexamen, men du kan även läsa in behörighet för att kunna gå vidare till universitet eller högskola efter gymnasiet.
Vård- och omsorgsprogrammet genomförs i samarbete med kommun, region och näringsliv. Behovet av personal med vårdutbildning kommer att vara stort många år framöver i hela branschen.

APL
Arbetsplatsförlagt lärande är en viktig del av utbildning och du kommer att ha 20 veckors praktik fördelade över tre år. Programmet kan du både läsa som yrkesförberedande och som lärlingsutbildning.

All vård och omsorg bygger på respekt för andra människor.