Individuellt alternativ - IMA teoretiska & IMA allmän sva


IMA teoretiska och IMA allmän sva innebär skola fem dagar i veckan och vänder sig till dig som behöver läsa in flera ämnen från grundskolan. Tillsammans med din mentor tar ni fram en individuell studieplan som passar dig och dina behov. I gruppen IMA allmän sva får du fler timmar i svenska med mer stöd i din språkutveckling.

Om din utbildning

På Angeredsgymnasiet studerar du i en trevlig internationell miljö. På skolan går cirka 900 elever på olika program. Vi gör en studieplan med dig när du börjar. Vi planerar vilka ämnen du ska läsa och hur länge. Skolan har engagerade och välutbildade lärare med lång erfarenhet samt ett väl fungerande elevhälsoteam med specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolpsykolog och skolläkare. Vi har också ett skolbibliotek och ett café där det finns lärare som kan hjälpa dig med läxor och uppgifter.

Innehåll

Utbildningen innehåller grundskoleämnen som du saknar betyg i, och hela eller delar av gymnasieskolans kurser.

 • Svenska som andraspråk
 • Matematik
 • Engelska
 • Idrott och hälsa (simkurs erbjuds dem som inte kan simma)
 • Musik
 • Bild
 • Religion
 • Geografi
 • Historia
 • Samhällskunskap
 • Fysik
 • Biologi
 • Kemi
 • Teknik

Vilka ämnen/kurser du läser beror på vad du behöver och dina mål med utbildningen. Du kan även få studera modersmål samt finns möjlighet för dig att förbereda dig för körkortet.

Andra insatser

Det kan också ingå motivationsinsatser där vi fokuserar på självförtroende, motivation och socialisering (SMS). Vår miljö hjälper dig att bygga relationer och få ett ökat förtroende för skolan, allt för att du ska få ett större intresse för vidare utbildning eller jobb.

Längd

IMA är för dig som behöver komplettera dina betyg från grundskolan och utbildningen kan pågå mellan 1-3 år.

Efter din utbildning

Efter genomförd utbildning får du ett gymnasieintyg. Detta ger dig

möjlighet att söka vidare till yrkesintroduktion, programinriktat val, ett nationellt program, folkhögskola eller vuxenutbildning. Tillsammans med studie- och yrkesvägledare får du möjlighet att planera dina fortsatta studier.

Ansökan

Du söker programmet tillsammans med din studie- och yrkesvägledare.

Frågor om utbildningen?

Du är välkommen att kontakta:

Rektor

Roger Bloom
E-post: roger.bloom@educ.goteborg.se
Telefon: 0706-601242

Utbildningsledare

Humeira Jamei
E-post: humeira.jamei@educ.goteborg.se
Telefon: 0722-558226