Individuellt alternativ - IMA ESA - Extra stöd & anpassning


IMA Extra Stöd och Anpassning (ESA) riktar sig till dig som är i behov av en trygg studiemiljö i en mindre grupp, du är också i behov av omfattande vuxenstöd och extra stöd i din undervisning. Därför har du två mentorer och det är oftast dubbelbemanning. Du går i en klass med högst 15 elever.

Om din utbildning

För dig som har behov av en mindre skolmiljö har vi också en lokal ett stenkast utanför skolan för att du ska känna dig trygg och få bästa möjliga arbetsro. Där har vi hemklassrum och olika grupprum för att du ska kunna arbeta mer enskilt och i mindre grupper.

För alla klasser har vi hemklassrum, vi äter frukost tillsammans varje måndag för en god start på veckan och har gemensam lunch i skolans matsal. Du får extra stöd av specialpedagog, kurator och skolsköterska för att ge dig förutsättningar för en god hälsa och välmående. Vi arbetar alla tillsammans för att ge dig en utvecklande och trygg utbildning.

För att skapa en meningsfull och stimulerande undervisning arbetar vi med:

 • Tydlighet - Sammanhängande skoldag
 • Trygghet - Psykosocialt stöd och motivation
 • Trivsel - Delaktighet och gruppstärkande arbete
 • Tillit - Goda relationer

Vi har nära kontakt och ger också stöd till dina vårdnadshavare så att vi tillsammans kan hjälpa dig nå dina mål. Du läser de grundskoleämnen du saknar betyg i för att kunna gå vidare till annan utbildning, arbetslivet eller annan verksamhet. Tillsammans med din mentor tar ni fram en individuell studieplan som passar dig och dina behov. I gruppen IMA ESA sva får du fler timmar i svenska med mer stöd i din språkutveckling.

På Angeredsgymnasiet studerar du i en trevlig internationell miljö. På skolan går cirka 900 elever på olika program. Vi gör en studieplan med dig när du börjar. Vi planerar vilka ämnen du ska läsa och hur länge. Skolan har engagerade och välutbildade lärare med lång erfarenhet samt ett väl fungerande elevhälsoteam med specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolpsykolog och skolläkare. Vi har också ett skolbibliotek och ett café där det finns lärare som kan hjälpa dig med läxor och uppgifter.

Innehåll

Utbildningen innehåller grundskoleämnen som du saknar betyg i, och hela eller delar av gymnasieskolans kurser.

 • Svenska som andraspråk
 • Matematik
 • Engelska
 • Idrott och hälsa (simkurs erbjuds dem som inte kan simma)
 • Musik
 • Bild
 • Religion
 • Geografi
 • Historia
 • Samhällskunskap
 • Fysik
 • Biologi
 • Kemi
 • Teknik

Studiemotiverande kurser:

 • SMS (Självförtroende, Motivation och Socialisering)
 • KIR (Kroppen i rörelse)

Vilka ämnen/kurser du läser beror på vad du behöver och dina mål med utbildningen. Du kan även få studera modersmål och det finns möjlighet för dig att förbereda dig för körkortet.

Andra insatser

Det kan också ingå motivationsinsatser där vi fokuserar på självförtroende, motivation och socialisering (SMS). Vår miljö hjälper dig att bygga relationer och få ett ökat förtroende för skolan, allt för att du ska få ett större intresse för vidare utbildning eller jobb.

Längd

De flesta som går på IMA Extra Stöd och Anpassning studerar i 2–3 år.

Efter din utbildning

Efter genomförd utbildning får du ett gymnasieintyg. Detta ger dig möjlighet att söka vidare till yrkesintroduktion, programinriktat val, ett nationellt program, folkhögskola eller vuxenutbildning. Tillsammans med studie- och yrkesvägledare får du möjlighet att planera dina fortsatta studier.

Ansökan

Du söker till programmet genom en studie- och yrkesvägledare. För intresseanmälan till Utbildningsförvaltningens individuella alternativ med inriktning mot Extra stöd och anpassning (ESA)  ska skolan fylla i en särskild anmälningsblankett. 

Frågor om utbildningen? 

Du är välkommen att kontakta: 

Rektor 
Roger Bloom
E-post: roger.bloom@educ.goteborg.se
Telefon: 0706-601242 

Utbildningsledare
Humeira Jamei
E-post: humeira.jamei@educ.goteborg.se
Telefon: 0722-558226