Till sidans huvudinnehåll
Skärgårdsö sedd från fören på en färja.

Ö-dialogen


Ö-dialogen är ett rådgivande forum för dialog och informationsutbyte mellan företrädare för befolkningen i södra skärgården och politiker i Göteborgs Stad.

Om Ö-dialogen

Syftet med Ö-dialogen är att vara ett rådgivande forum för ökad kunskap om skärgårdens specifika förutsättningar, intressen och behov som skiljer sig från Göteborgs fastland. Ö-dialogen ska möjliggöra att erfarenheter från medborgare tas till vara, och att den lokala kunskapen bidrar till välmotiverade beslutsunderlag och frågeställningar i Göteborgs Stads nämnder. Inga formella beslut kan fattas av Ö-dialogen.

I Ö-dialogen diskuteras frågor som påverkar tillvaron och möjligheterna till likvärdig service för boende i södra skärgården i förhållande till fastlandets boende. Det kan bland annat handla om bostadsbyggande, parkeringsmöjligheter, kommunikation till och från fastlandet, förskola och skola, vård och omsorg, fritidsfrågor för ungdomar, aktiviteter för äldre, friluftsliv och turism.

Frågor som diskuteras återkopplas till nämnden för demokrati och medborgarservice eller andra berörda nämnder, bolagsstyrelser eller myndigheter för eventuella beslut.

Arbetsordning för Ö-dialogen

Roller och ansvar i Ö-dialogen

Alla deltagare medverkar aktivt till Ö-dialogens vision om en livskraftig, robust och hållbar utveckling i södra skärgården.

Politikerrepresentanter

Representanter för nämnden för demokrati och medborgarservice ska säkerställa att det finns politisk representation för de frågor som ska diskuteras. Ö-dialogen är ett dialogforum där politiker har möjlighet att utöka sitt beslutsunderlag genom samtal med de som bor och verkar i södra skärgården. Politikerna som deltar representerar sin nämnd, inte sig själva eller sina partier.

Ö-representanter

Ö-representanterna ska förmedla kunskap och perspektiv kring boendes vardag i södra skärgården och lyfta angelägna behov. De ska också återkoppla information om vad som tas upp i Ö-dialogen till öarna. Ö-representanterna representerar en ö, inte sig själva eller egen part.

Tjänstepersoner

Tjänstepersoner som deltar i Ö-dialogen ska informera, förankra och ta vidare Ö-dialogens synpunkter till sin förvaltnings eller bolags arbete. Tjänstepersoner kan använda Ö-dialogen för att bredda och förbättra beredningen av beslutsunderlag till sin nämnd. De ansvarar för att svara på sakfrågor eller hänvisa till den förvaltning som har rätt kunskap.

Förvaltningen för demokrati och medborgarservice ansvarar för att se till att aktörer som bjuds in som gäster är införstådda med Ö-dialogens upplägg, utan att gå in på sakfrågor.

På politiker.goteborg.se hittar du kontaktuppgifter till kommunpolitiker i Göteborgs Stad.

Ansökningsprocess

Varje ö ansvarar lokalt för hur rekryteringen av nya ö-representanter genomförs. Rekommendationen är att ansökningen sker genom bred annonsering.

Stödmaterial för likvärdig ansökningsprocess

Checklista som stöd vid rekrytering av ö-representanter

Microsoft Word-fil för nedladdning: Affischmall för rekrytering av ny ö-representant

Ö-dialogens representanter

Mandatperioden för politikerrepresentanter i Ö-dialogen är fyra år. Mandatperioden för ö-representanter är två år med möjlighet att bli omvald.

Representanter från nämnden för demokrati och medborgarservice

 • Ulf Johansson (S) - ordförande
 • Mariam Ismail Daoud (M) - vice ordförande
 • Jonas Svensson (MP)
 • Johan Radix (C)

Representanter från kommunstyrelsen

 • Martin Wannholt (D) 
 • Ruben Malmström (S)
 • Anneli Rhedin (M)

Företrädare från öarna

 • Thomas Larson, Asperö
 • Lina Andersson, Asperö
 • Ingemar Taube, Asperö
 • Eva Sundén, Brännö
 • Henrik Sjöstrand, Brännö
 • My Ståhl, Brännö
 • Maria Karlsson, Donsö
 • Marie Sjövall, Donsö
 • Karolina Gustafsson, Donsö
 • Pia Witting, Köpstadsö
 • Ina Furtenbach, Köpstadsö
 • Patrik Gustafsson, Köpstadsö
 • Mie Svennberg, Styrsö
 • Gustaf Asplund, Styrsö
 • Hans Hirschi, Styrsö
 • Christina Sjödal, Vrångö
 • Johan Ternstrand. Vrångö
 • Håkan Karlsten, Vrångö
 • Jenny Linde, Knarrholmen
 • Lena Kornegård Lundmark, Knarrholmen
 • Peter Lundmark, Knarrholmen
 • Ingegerd Märs, Stora förö
 • Karin Eriksson, Stora förö

Ö-dialogens anteckningar

Här hittar du Ö-dialogens anteckningar från 2021 och framåt. För att ta del av tidigare anteckningar, kontakta Göteborgs Stad. Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.  

2024

Anteckningar Ö-dialogen 22 februari 2024

2023

Anteckningar Ö-dialogen 14 december 2023

Anteckningar Ö-dialogen 28 september 2023

Anteckningar Ö-dialogen 15 juni 2023

Anteckningar Ö-dialogen 13 april 2023

Anteckningar Ö-dialogen 16 mars 2023

Förstudie inför upphandling av färjetrafik i Södra skärgården 20230201

Förstudie inför upphandling av färjetrafik i Göta älv 20230201

Anteckningar extramöte med Västtrafik 2023-01-10

Arbetsmaterial 2023-01-10

2022

Anteckningar 2022-11-02

Anteckningar 2022-09-29

Anteckningar 2022-05-12

Anteckningar 2022-03-17

Anteckningar 2022-02-03


Presentationer

2024

2024-02-22 Presentation Ö-dialogen 

2024-02-22 Presentation Grundskoleförvaltningen

2023

2023-12-14 Presentation Ö-dialogen

2023-09-28 Presentation Ö-dialogen 

2023-09-28 Bilaga 1. Anteckningar från workshop om spelregler och teman

2023-04-13 Samlad presentation Ö-dialogen

2022

22-11-02 Presentation återkoppling till Ö-dialogen tema trygghet

22-09-29 Bilaga 1. Ö-dialogen september

22-09-29 Bilaga 2 Frågor och svar skriftligt Ö-dialog Västtrafik

22-09-29 Bilaga 3 Ö-dialogen_Strategisk plan_220929

22-09-29 Bilaga 4 Förslag till Ö-dialogens möte 29 sep-22

22-05-12 Bilaga 1. Presentation Ö-dialogen Ekan Management

22-05-12 Bilaga 2. Fiskebäck presentation Ö-dialog

22-05-12 Bilaga 3. Info till Ö-dialogen om nuläge Leader

22-03-17 PP Ö-dialogen

22-03-17 Bilaga Ö-dialogen

22-02-03 PP Ö-dialogen Leader Södra Bohuslän

Sammanfattning mötesanteckningar från samtalet mellan Försvarsmakten, Länsstyrelsen, Stadsbyggnadskontoret 2022-01-14

Kontakta Göteborgs Stad

Har du frågor eller synpunkter om Ö-dialogen kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}