Till sidans huvudinnehåll
Bild på två vuxna och ett barn som skrattar och åker färja i Göteborg.

Så kan du påverka och vara delaktig

Du som medborgare kan vara delaktig och påverka på många olika sätt. Här hittar du information om hur du kan engagera dig i Göteborg.

Ungt inflytande

Var med och påverka din vardag, din stad och ditt närområde. Det finns många sätt som du kan vara med och göra din röst hörd.

Äldreombudsman

Göteborgs Stads äldreombudsman lyssnar in behov, intressen och viktiga frågor för dig som är 65 år och äldre och bor i Göteborg. Vänd dig till äldreombudsmannen för att framföra dina åsikter.

Ta del av beslut och underlag

Du kan ta del av underlag, protokoll och beslut som är viktiga för styrning, ledning och utveckling av Göteborgs Stad och de kommunala verksamheterna.

Kontakta politikerna

Om du har idéer, frågor eller vill diskutera hur Göteborgs Stad styrs, kan du kontakta de förtroendevalda politikerna i kommunen på ett antal olika sätt.

Medborgardialog

Göteborgs Stad behöver ta del av göteborgarnas erfarenheter, attityder och tankar kring olika ämnen. Ett sätt att göra det är medborgardialog. Då kan du vara med och tycka till.

Medborgarbudget

Medborgarbudget är en möjlighet för dig som invånare att vara med och bestämma hur en viss summa av kommunens budget ska användas.

Ö-dialogen

Ö-dialogen är ett rådgivande forum för dialog och informationsutbyte mellan företrädare för befolkningen i södra skärgården och politiker i Göteborgs Stad.

Engagera dig som frivillig

Det finns många sätt du kan engagera dig på om du vill påverka och bidra i samhället.

Relaterad information

Kommun och politik

Göteborgs Stads råd för samverkan

Genom de olika råden kopplade till kommunstyrelsen, samverkar förtroendevalda med representanter från civilsamhället.

Kommun och politik

Lämna förslag och synpunkter

Här kan du lämna förslag och synpunkter på Göteborgs Stads service och webbplatsen goteborg.se.

${loading}