Till sidans huvudinnehåll
Tre personer kommunicerar med tecken.

Demokrati och medborgarservice

Demokrati och medborgarservice samordnar och utvecklar stadens gemensamma service till de som bor, besöker och verkar i Göteborg. Vi bedriver ett proaktivt demokratiarbete. Vi ansvarar också för stadens kontaktcenter, medborgarkontor, överförmyndarverksamhet och flera av Göteborgs Stads externa digitala kanaler.

Relaterad information

Kommun och politik

Politiker i nämnden för demokrati och medborgarservice

Här hittar du politikerna i nämnden för demokrati och medborgarservice.

Kommun och politik

Handlingar och protokoll för nämnden för demokrati och medborgarservice

Här kan du söka efter handlingar och protokoll från nämnden för demokrati och medborgarservice.

Relaterad information

Kommun och politik

Politiker i överförmyndarnämnden

Här hittar du politikerna i överförmyndarnämnden.

Kommun och politik

Handlingar och protokoll för överförmyndarnämnden

Här kan du söka efter överförmyndarnämndens handlingar och protokoll.

${loading}