Till sidans huvudinnehåll
människor på avenyn

Demokrati


När Göteborgs Stad utvecklas är det viktigt att du har möjlighet att tycka till. Demokrati och medborgarservice samordnar och utvecklar möjligheter för delaktighet och inflytande i Göteborg.

Olika sätt att påverka

Det ska vara lätt att hitta sitt eget sätt att vara med i kommunens utveckling. Demokrati och medborgarservice stöttar Göteborgs Stads verksamheter med att utveckla tillgänglig service och att skapa möjligheter för inflytande. Demokrati och medborgarservice har ansvar för ett antal lokala forum för dialoger i staden, bland annat Ö-dialogen och flera medborgarpaneler.

Läs mer om olika möjligheter att påverka på goteborg.se/paverka.

Stadens kontaktcenter, som finns på demokrati och medborgarservice, kan också lotsa dig rätt.

Göteborgsförslaget

Demokrati och medborgarservice administrerar och samordnar arbetet kring Göteborgs Stads verktyg för e-förslag, Göteborgsförslaget. Genom Göteborgsförslaget kan vem som helst skicka in ett förslag på hur Göteborg kan utvecklas.

Om 200 personer eller fler röstar på förslaget skickas det till ansvarig nämnd eller styrelse, där de förtroendevalda ska ta ställning till förslaget och meddela förslagslämnaren sitt beslut.

Omvärldsanalys och samverkan

För att få kunskap om utvecklingstrender på demokratiområdet genomför demokrati och medborgarservice omvärldsanalyser och samverkar med akademi, civilsamhälle och andra kommuner. Bland annat samverkar förvaltningen med SOM-institutet på Göteborgs universitet, för att få reda på vad göteborgarna tycker i frågor om lokal demokrati och delaktighet.

Valstärkande insatser 2022

En viktig del i demokratin är att ta vara på sin rösträtt i de allmänna valen. Med budskapet Använd din röst arbetade demokrati och medborgarservice tillsammans med demokratiambassadörer för att öka kunskapen om demokratin och få fler att gå och rösta i valet 2022. Läs mer om insatserna på sidan Valstärkande insatser 2022.

Kontakta demokrati och medborgarservice

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Ekelundsgatan 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.960790787221573,57.70511994914104] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen för demokrati och medborgarservice", "content":"Ekelundsgatan 1" } }]

Postadress

Box 11364
404 28 Göteborg

Öppettider

${loading}